document

Standpunt van het Fietsberaad over CROW-aanbeveling 257 over Turborotondes

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (010) 282 50 00, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: augustus 2008
Aantal pagina's: 8
Download: klik hier...

In de vergadering van 5 juni 2008 heeft het Fietsberaad uitgebreid gediscussieerd over de aanbevelingen in CROW-publicatie 257 over turborotondes. Aanleiding was de bezorgdheid van enkele leden over de consequenties voor de veiligheid en het comfort van fietsers. Ook uit het werkveld van gemeentelijke verkeerskundigen en adviesbureaus had het Fietsberaad bezorgde reacties ontvangen.
De discussie heeft geresulteerd in een standpunt van het Fietsberaad over de CROW-publicatie en een advies van het Fietsberaad aan wegbeheerders om de CROW aanbeveling op een aantal punten niet toe te passen.Fietsberaad


Standpunt van het Fietsberaad over Turborotondes