publicatie

Van project naar proces, een opgave voor iedereen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Shared Space te Leeuwarden, tel. (058) 292 53 52
Verschijningsdatum: februari 2008
Aantal pagina's: 56
Download: klik hier...

In 2004 is het Europese INTERREG IIIB-project Shared Space van start gegaan met partners in vijf Europese landen: Bohmte (Duitsland), Ejby (Denemarken), Ipswich (Engeland), Oostende (België) en in Nederland de provincie Fryslân (lead partner) en de gemeenten Haren en Emmen. Het project ging van start als een vernieuwend verkeersproject, een nieuwe manier van inrichten van de openbare ruimte waarin de gelijkwaardig aan de andere functies van de ruimte. Shared Space benaderde de openbare ruimte (weer) als mensruimte in plaats van verkeersruimte.Shared Space

Van project naar proces, een opgave voor iedereen

publicatie