presentatie

Voorrangspleintjes, een logische oplossing op verzamelwegen

Soort uitgave: presentatie
Uitgever: Move Mobility, Deventer, tel: (088)100 3900, www.movemobility.nl
Verschijningsdatum: 25 februari 2014
Aantal pagina's: 21
Download: klik hier...

Voorrangspleintje: de afgeslankte rotonde met voorrang voor de belangrijkste verkeersstroom heeft niet de nadelen van de gewone rotonde en neemt bovendien minder ruimte in beslag. Op de hoofdroute heeft het verkeer ongehinderd doorgang, terwijl afslaand verkeer het verkeer op de hoofdroute niet in de weg zit dankzij de opstelstroken. Bovendien passeren de afslaande stromen eerst het kruispunt en slaan vervolgens pas af. De twee afslaande stromen passeren elkaar dan achterlangs in tegenstelling tot normale voorrangskruispunten, waarbij ze elkaar voorlangs passeren.


In deze presentatie worden de voordelen uitgelegd.

 

presentatie