Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid

Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: IFV te Arnhem, tel. (026) 355 24 00, www.IFV.nl
Verschijningsdatum: september 2019
Aantal pagina's: 331
Download: klik hier...

Het handboek is ontstaan vanuit de bundeling van directe kennis van experts uit het veld en de aangesloten gemeenten. Daarnaast is gecheckt met internationale guides en allerhande van toepassing zijnde documentatie.


Het HEV 2018 (Handboek Evenementenveiligheid) van het IFV en het NHEV sluiten integraal op elkaar aan. Beide partijen hebben daartoe samengewerkt en zullen deze samenwerking ook in de toekomst voortzetten.


Met het realiseren van de eerste versie van het NHEV willen we een kwaliteitsimpuls in de veiligheidsaanpak van evenementen geven door een gemeenschappelijk denkkader, naslagwerk en referentiekader te bieden. Het is een dynamisch handboek, dat jaarlijks geüpdatet zal worden in samenwerking met de experts, de aangesloten gemeentes en het IFV. Het NHEV is geschreven en opgesteld voor en door evenementenorganisatoren, leveranciers, locaties, gemeenten, overige overheden en adviserende diensten.

 

Handboek