publicatie

Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering I

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: oktober 2007
Aantal pagina's: 68
Bestellen: klik hier...

Dit rapport behandelt de resultaten van de eerste fase van het onderzoek Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering dat de SWOV in opdracht van het CROW uitvoert. Het betreft een literatuurstudie en een inventarisatie van bruikbare bronnen met gegevens over ongevallen en werkzaamheden. De doelen zijn 1) het inzicht in het aantal, de aard en de oorzaken van verkeers-ongevallen bij werk in uitvoering te vergroten, en 2) de tweede fase van dit onderzoek af te bakenen: een ongevallenanalyse van recente verkeers-ongevallen bij werk in uitvoering in Nederland.SWOV

Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering


Deel I: Literatuurstudie

publicatie