publicatie

Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering II

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: 2008
Aantal pagina's: 51
Bestellen: klik hier...

Dit rapport behandelt de resultaten van de tweede fase van het onderzoek Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering, dat de SWOV in opdracht van het CROW uitvoert. Het betreft een analyse van ongevallengegevens uit BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland) en een analyse van processen-verbaal (PV's) van ongevallen die tijdens werk in uitvoering (WiU) hebben plaatsgevonden.SWOV

Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering


Deel II: Ongevallenanalyse

publicatie