RWS-publicatie

Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten 2019

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: RWS te Utrecht, tel. (0800) 8002, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: mei 2019
Aantal pagina's: 61
Download: klik hier...

Incident Management staat voor een geheel aan daadkrachtige maatregelen om de weg na een incident zo spoedig mogelijk vrij te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade. Dit alles wordt uitgevoerd en ondersteund door een bijzonder samenwerkingsverband tussen publieke en private organisaties. IM vormt daarbij een unieke en relatief goedkope vorm van management, die onze samenleving meer oplevert dan kost.


De basis waar Incident Management vanuit werkt vormen landelijke regelingen, (vigerend) beleid, beleidsregels maar ook verschillende richtlijnen, procedures, protocollen en werkprocessenboeken en handboeken.


De grootste risicofactor voor de veiligheid van IM-hulpverleners is het verkeer. Wanneer een IM-hulpverlener als eerste bij een incident aankomt, moet deze maatregelen treffen om de situatie zo veilig mogelijk te maken. In de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten van mei 2019 staan de gewijzigde afspraken vermeld voor de eerste veiligheidsmaatregelen.

 

RWS-publicatie