publicatie 15

De invloed van het weer op het fietsgebruik en het aantal fietsslachtoffers

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (030) 291 82 17, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: mei 2007
Aantal pagina's: 31
Download: klik hier...

In deze publicatie wordt verslag gedaan van analyses naar de samenhang tussen weersomstandigheden enerzijds en het fietsgebruik en het aantal fietsslachtoffers anderzijds. Uit de analyses blijkt dat zowel de jaarlijkse fluctuaties in het fietsgebruik als in het aantal fietsslachtoffers grotendeels verklaard kunnen worden door de weersomstandigheden.
 

publicatie 15