publicatie 126a

Fietsoversteken op rotondes

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 juli 2003
ISBN: 90 6628 348 3
Aantal pagina's: 25
Bestellen: klik hier...

Uit oogpunt van verkeersveiligheid moet de weggebruiker in één oogopslag kunnen zien welke voorrangsregeling van kracht is. Daarom heeft TNO Technische Menskunde in opdracht van CROW onderzocht welke kenmerken bepalend zijn voor de herkenning van de van kracht zijnde voorrangsregeling. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat weggebruikers bij het bepalen van de voorrang vooral afgaan op verkeerstekens zoals haaientanden. Ook de rode fietsoversteek is een belangrijk kenmerk waaraan weggebruikers zien of fietsers wel of geen voorrang hebben. De opzet en uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in publicatie 126a.

publicatie 126a