publicatie 6

Fietsstraten in hoofdfietsroutes; Toepassingen in de praktijk

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (030) 291 82 17, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: april 2005
Aantal pagina's: 60
Download: klik hier...

Goudappel Coffeng heeft voor het Fietsberaad een onderzoek uitgevoerd om de vraag te beantwoorden wat nut, noodzaak en mogelijkheden van fietsstraten zijn. Deze publicatie bestaat uit drie delen, die elk zelfstandig, onafhankelijk van de andere twee delen leesbaar zijn.
Deel I: Hoofdfietsroutes in de praktijk
In omschrijvingen van fietsstraten als functioneel begip speelt de term ‘hoofdfietsroutes’ een belangrijke rol. Wat zijn hoofdfietsroutes in de praktijk (qua functie, relatie met andere fietsroutes, vormgeving etc.) en in welke mate komen daar fietsstraten voor of kunnen die zinvol gerealiseerd worden?
Deel II: De waarde van fietsstraten
Een omschrijving van wat fietsstraten (kunnen) zijn op functioneel niveau: functie, kenmerken, positie in fietsnetwerken, toegevoegde waarde in de praktijk.
Deel III: De vormgeving van fietsstraten
Een voorbeeldencatalogus van de vele uitvoeringsvormen die reeds in de praktijk functioneren. De uitvoeringsvormen zijn geclusterd naar vormgevingskenmerken.

publicatie 6