publicatie 5

Tellen met beleid: Handreiking voor een zinvolle monitoring van fietsbeleid

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (030) 291 82 17, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: december 2004
Aantal pagina's: 36
Download: klik hier...

MuConsult heeft voor het Fietsberaad een verkennend onderzoek uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vraag: wat kan monitoring in fietsbeleid zijn? Het onderzoek heeft in kaart gebracht hoe een fietsmonitor eruit kan zien en welke indicatoren geschikt zijn voor een monitorsysteem dat aan bovenstaande eisen voldoet. Deze handreiking schetst de mogelijkheden voor gemeenten. Met de titel ‘Tellen met Beleid’ wordt benadrukt dat het vooral gaat over monitoring met een duidelijke beleidsfunctie.
De publicatie gaat in op de doelstellingen achter de monitoring van fietsgebruik en fietsbeleid en de richting die daaruit volgt voor de keuze van indicatoren. Er worden drie varianten geschetst om zo’n fietsmonitor te concretiseren: drie verschillende indicatoren en datasets, die in principe voldoen aan de vier bovenstaande eisen. Een van deze drie varianten krijgt nadere uitgewerking: het (her)gebruik van eenvoudige telcijfers. Als na een analyse de conclusies getrokken zijn, worden deze kort en bondig in een boodschap vertaald.

publicatie 5