publicatie 2

Verhardingskeuze voor fietsverbindingen: asfalt, beton of tegels?

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (030) 291 82 17, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: november 2002
Aantal pagina's: 27
Download: klik hier...

De keuze van de verhardingssoort is van grote invloed op het comfort voor fietsers. Fietsers vinden gesloten verhardingen prettiger en comfortabeler. Bij de keuze van de verharding heeft de wegontwerper/-beheerder echter behalve met de voorkeur van de gebruiker, ook met tal van andere aspecten te maken. Een belangrijke rol spelen natuurlijk de kosten van aanleg, beheer en onderhoud.
Instanties zoals het Fietsberaad en de Fietsersbond hebben de indruk dat een keuze voor een vlakke, comfortabele verharding soms wordt geblokkeerd door (oneigenlijk of overdreven gebruik van) argumenten als ‘schade door boomwortels’ en ‘bereikbaarheid van kabels en leidingen’.
Deze publicatie geeft de bevindingen weer van een onderzoek door KOAC-WMD, instituut voor materiaal- en wegbouwkundig onderzoek in Apeldoorn, naar in hoeverre er mogelijkheden zijn om vaker asfalt toe te passen waar nu nog voor tegels wordt gekozen.
 

publicatie 2