NEN 3384:2017+C1:2019 nl

Verkeersregelinstallaties - Aanvullende eisen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: NEN te Delft, tel. (015) 269 03 90, www.nen.nl
Verschijningsdatum: 1 juni 2019
Aantal pagina's: 22
Bestellen: klik hier...

De norm bevat verkeerstechnische, elektrische en mechanische eisen en beproevingsmethoden voor verkeersregelinstallaties die niet vallen onder het toepassingsggebied van NEN-EN 12675, NEN-HD 638 S1, NEN-EN 50293 en de toewijzing van de klassen uit NEN-EN 12675 zoals die voor Nederland geldt. In deze norm met name aandacht voor verkeersregeltechnische eisen en specifieke bewakingsfuncties voor wit en witknipperen. Voor elektrische veiligheid, EMC en klimatologische omstandigheden raadplege men NEN-EN 12675, NEN-HD 638 S1 en NEN-EN 50293.

Verkeersregelinstallaties - Aanvullende eisen

NEN 3384:2017+C1:2019 nl