publicatie 188

Richtlijn beheer en onderhoud verkeerstekens

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 december 2003
ISBN: 90 6628 395 5
Aantal pagina's: 64

Goed geplaatste en goed onderhouden verkeerstekens vragen om een systematisch beheer. Een ‘must’ voor elke wegbeheerder! Zeker vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid, maar ook als het gaat om kostenbeheersing. De nieuwe richtlijn maakt dit stap voor stap duidelijk. De sleutels tot dit beheer zijn inventarisatie en regelmatige inspectie. De richtlijn wil bijdragen aan de herkenbaarheid en leesbaarheid van verkeerstekens en daarmee aan de verkeersveiligheid.

Dit boek is niet meer te koop bij CROW

publicatie 188