publicatie 130

Richtlijnen voor het markeren van onverlichte obstakels

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 september 1998
ISBN: 90 6628 283 5
Aantal pagina's: 16
Bestellen: klik hier...

Onverlichte obstakels [containers, bouwmaterialen of bouwpuin] zijn vooral buiten de bebouwde kom oorzaak van nogal wat ongelukken. Verlichting is meestal niet haalbaar, maar markeren wel! Deze publicatie omvat daarvoor de nodige richtlijnen, ten behoeve van eigenaren, wegbeheerders en politie [naleving] en ten gunste van fietsers en voetgangers.

publicatie 130