publicatie 351

Ontwerpwijzer fietsverkeer

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 13 juni 2016
Aantal pagina's: 300
Bestellen: klik hier...

De nieuwe editie van het boek Ontwerpwijzer fietsverkeer (juni 2016) is verschenen! Het boek is een bron van kennis voor beleid, ontwerp, inrichting en onderhoud van een toekomstbestendige fietsinfrastructuur. Praktische handvatten voor ontwerpers, wegbeheerders en beleidsmakers. In de publicatie worden de vijf hoofdeisen voor een fietsvriendelijke infrastructuur (aantrekkelijkheid, comfort, directheid, samenhang en veiligheid & gezondheid) uiteengezet en toegelicht. De voorzieningenbladen omschrijven overzichtelijk en nauwkeurig ontwerp- en locatieaspecten.

publicatie 351