Praktijkcursus K8
'Toepassing en sanering verkeerstekens'
Inleiding
 • Het aantal verkeersborden in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zijn a l deze borden wel nodig? Maar het “zomaar” weghalen van verkeersborden doet afbreuk aan de verkeersveiligheid. Bovendien is dit in strijd met de zorgplicht die de wegbeheerder heeft voor de weggebruiker. Van belang is dat er van te voren wordt gekeken of het desbetreffende verkeersbord een bepaalde functie of toegevoegde waarde heeft. En als de verkeersborden dan nodig zijn, staan ze dan op de goede plek, zijn ze goed leesbaar, zichtbaar en onderhouden?


  Je leert in deze cursus de betekenis van de verkeersborden uit bijlage I, behorende bij het RVV 1990, hoofdstukken A tot en met L, uitgezonderd H en K. Met deze cursus verkrijg je de basis voor het systematisch inspecteren, toepassen, saneren van verkeersborden.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor verkeerskundige medewerkers wegbeheer van de Nederlandse gemeenten, wijkagenten en provinciale wegbeheerders. Ook voor iedereen met raakvlakken op het gebied van beheer en onderhoud van verkeerstekens is deze leergang interessant.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Krijgt de weggebruiker voldoende informatie zodat hij op een verantwoorde en vooral veilige manier aan het verkeer kan deelnemen?
  2. Wat is de functie of toegevoegde waarde van een verkeersbord?
  3. Welke toepassings- en saneringsmogelijkheden zijn er?
  4. Waar, waarom en hoe moeten verkeerstekens worden geplaatst, verplaatst of verwijderd?
Inhoud
 • De praktijkcursus K8 omvat 17 onderwerpen waarmee een basis wordt verkregen voor het zelfstandig kunnen toepassen, beoordelen en saneren van permanente verkeerstekens.


  Verkeerslichten worden niet als zelfstandig verkeerstekens behandeld, maar wel als onderdeel bij voorwaarschuwingsborden en oversteekvoorzieningen meegenomen.


  In de cursus zal in de verschillende hoofdstukken aandacht worden besteed aan wegmarkeringen die RVV gerelateerd zijn en waarvoor vaak een verkeersbesluit is vereist zoals bijvoorbeeld zebrapaden, haaientanden, bus- en fietssymbolen enzovoort.


 • Verdeeld over 8 dagdelen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  - Nut en noodzaak van verkeerstekens

  - Regelgeving voor de wegbeheerder

  - Weg- en verkeerskenmerken

  - Plaatsings- en uitvoeringsvoorschriften

  - Onderborden

  - Verkeerstekens hoofdstuk A t/m L, m.u.v. H en K

  - Saneringsmethodiek

Methode
 • In de cursus K8 wordt gedurende de eerste 7 dagdelen via foto’s en filmpjes uit de dagelijkse praktijk kennis overgebracht over toepassing en sanering van verkeersmaatregelen. Op het achtste dagdeel wordt de opgedane kennis getoetst aan de hand van een individueel af te leggen examen.

Resultaat
 • Aan het einde van de cursus ben je in staat om te beoordelen of de weggebruiker voldoende informatie krijgt om op een verantwoorde en vooral veilige manier aan het verkeer te kunnen deelnemen. Je kan verkeerssituaties herkennen en weet of er verkeerstekens moeten worden geplaatst of verwijderd.

Tijdsduur
 • De cursus bestaat uit 8 dagdelen, die beginnen om 8.30 uur en eindigen om 12.30 uur.

  Tussen de dagdelen zit een periode van 1 week, zodat je voldoende tijd hebt om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • De kosten komen op € 1.200,00 per cursist.

 • Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursusdagen wordt gezorgd voor koffie en thee. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

  Na afloop ontvang je een certificaat bij het behalen van een voldoende voor de gegeven toetsen en anders een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Erkenning
Extra aan te bevelen