Cursus TW1
'Regelgeving tijdelijke verkeersmaatregelen'
Inleiding
 • Tijdens deze cursus wordt uitgelegd welke plaatselijke regelgeving van belang is bij het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen. We behandelen inhoudelijk welke besluiten, verordeningen, vergunningen en ontheffingen kunnen worden afgegeven om wegwerkzaamheden te mogen uitvoeren en op basis waarvan regelgeving gecontroleerd kan worden. We gaan daarbij in op de verschillen tussen wegbeheerders binnen Nederland en op verkeersbesluiten voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Na afloop weet je waarmee je rekening moet houden als je in de openbare ruimte wilt (laten) werken.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, omgevingsmanagers, projectleiders, toezichthouders, verkeerscoördinatoren, verkeerskundigen en werkvoorbereiders en die tijdelijke verkeersmaatregelen willen borgen in besluiten en vergunningen, of die volgens de regels in die documenten moeten werken.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Met welke besluiten, vergunningen en ontheffingen kan je de wegwerkzaamheden gecontroleerd laten uitvoeren?
  2. Wat zijn de verschillen en waar uit zich dat in?
  3. Wanneer moet je een verkeersbesluit nemen bij tijdelijke verkeersmaatregelen?
  4. Wanneer en waarvoor mag je een ontheffing afgeven?
Inhoud
 • We behandelen inhoudelijk de verschillende besluiten, verordeningen, vergunningen en ontheffingen om wegwerkzaamheden te mogen uitvoeren en op basis waarvan regelgeving gecontroleerd kan worden.


  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • De APV
  • Besluiten en verordeningen
  • Vergunningen en ontheffingen
  • Regelgeving van verschillende wegbeheerders
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door inbreng van eigen voorbeelden.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus weet je hoe tijdelijke verkeersmaatregelen geborgd kunnen worden in besluiten, verordeningen, vergunningen en ontheffingen, en de inhoudelijke betekenis daarvan.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 1 dag, begint om 08:30 uur en eindigt om 16:30 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 380,= per cursist.

 • Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Erkenning