Nieuwsbrieven

Editie Onderwerpen
Nr. 4 - 2022 Actuele kennis over verkeersmaatregelen voor jou
juni 2022 Studieprogramma 2022-2023 staat online
Veilige wegafzettingen van (wegen)bouwprojecten
Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Waarschuwen en informeren van het verkeer
Aansprakelijkheid bij tijdelijke verkeersmaatregelen
TVM-inspectie en handhaving
Veilig leren in een virtueel klaslokaal
Meer informatie en advies
Nr. 3 - 2022 De betekenis van de richtlijnen Werk in Uitvoering
april 2022 Waar zouden we zijn zonder de richtlijnen van Werk in Uitvoering?
Inzet verkeersregelaars volgens de richtlijnen WiU 96b - 2020
Aannemer krijgt 20.000 euro boete voor dodelijk ongeval
Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Veiligheid moet ook geborgd zijn na vieren
Veilig werken op kruispunten
Veilig leren in een virtueel klaslokaal
Meer informatie en advies
Nr. 2 - 2022 Klassikaal studeren op locatie kan weer!
maart 2022 Cursusprogramma 2022
Aanbevelingen voor risicogestuurde verkeersveiligheid
Veiligheid tijdens (wegen)bouwprojecten
N231 bij Aalsmeer als biobased proeftuin
Elke wegafzetting de juiste bebording en bebakening
Verkeersboetes aangepast aan mate van gevaarzetting
Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Veilig leren in een virtueel klaslokaal
Meer informatie en advies
Nr. 1 - 2022 Aansprakelijkheid voor wegafzettingen
februari 2022 Cursusprogramma 2022
Wegbeheerder aansprakelijk voor waarschuwingshek op de weg
Veiligheid tijdens (wegen)bouwprojecten
De Arbeidsinspectie in 2022
Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
ProRail en Asset.Insight brengen verkeersborden in beeld met AI
Geboden en verboden in het verkeer
Veilig leren in een virtueel klaslokaal
Meer informatie en advies
Nr. 4 - 2021 Voel je verantwoordelijk en pak je rol!
december 2021 Cursusprogramma 2022 staat online
Verkeersborden van belang voor ISA
Veiligheid tijdens (wegen)bouwprojecten
De bouwplaats op met verbeterde veiligheidsinstructie
Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Veiligheid in Aanbestedingen
Toepassen en saneren van verkeerstekens
Nieuw beleid reductie aanrijgevaar
Veilig leren in een virtueel klaslokaal
Meer informatie en advies
Nr. 3 - 2021 Nieuwe cursussen, publicaties en regelgeving
augustus 2021 Cursusprogramma 2e helft 2021 staat online
Alle officiele bekendmakingen van de overheid op één plek
Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Gedragscode Bewuste Bouwers geactualiseerd
Veilige wegafzettingen
Nieuwe ASVV 2021
Geboden en verboden in het verkeer
Nieuwe generatie spoorseinen
Veilig werken in een virtueel klaslokaal
Meer informatie en advies
Nr. 2 - 2021 Verkiezingsbeloften
maart 2021 Mobiliteit & Bereikbaarheid in de verkiezingsprogramma's
Go-Barry, een innovatieve mobiele barrier
Veilig werken op kruispunten
Open data verkeersborden
Nut en noodzaak van verkeersborden
Verkeersboetes gaan omhoog en omlaag
Veilig leren in een virtueel klaslokaal
Meer informatie en advies
Nr. 1 - 2021 Veiligheid, Bereikbaarheid en Leefbaarheid
februari 2021 Botsabsorbers en pijlwagens zichtbaar in verkeersinformatie
Nieuwe bewegwijzering van hoogwaardige snelle fietsroutes
Utrecht krijgt strengere milieuzone
Inzet verkeersregelaars volgens de richtlijnen WiU 96b - 2020
Veilig werken op kruispunten
Veilig leren over veilige wegafzettingen
Meer informatie en advies
Nr. 4 - 2020 Nieuwe wetgeving, nieuwe verkeersborden, nieuw cursusprogramma
november 2020 Nieuwe wet- en regelgeving voor landbouwverkeer
Nieuw verkeersbord voor laadpalen bij tankstation
NEN 3381 gewijzigd
Leren in een virtueel klaslokaal
Veilig leren over veilige wegafzettingen
Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Toepassen en saneren van verkeerstekens
Meer informatie en advies
Nr. 3 - 2020 Herziene richtlijnen WiU 96a/96b
september 2020 CROW-publicatiereeks voor tijdelijke verkeersmaatregelen aangepast
Veilig leren over veilige wegafzettingen
Online studieprogramma
Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Leren in een virtueel klaslokaal
Toepassen en saneren van verkeerstekens
Meer informatie en advies
Nr. 2 - 2020 Van klassikaal naar online studeren
april 2020 Online studieprogramma
Leren in een virtueel klaslokaal
Online leergang 'Toepassen en saneren van verkeerstekens'
Online cursus 'Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten'
Online cursus 'Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten'
Meer informatie en advies
Nr. 1 - 2020 Elke dag Bewust Veilig!
maart 2020 BLVC-café ProRail
Voorkomen is beter dan genezen
Bewust Veilig
Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten
Investeren in verkeersveiligheid
Meer informatie en advies
Nr. 9 - 2019 Terug- en vooruit kijken
december 2019 The Global Road Safety Review 2019
Een veilige wegafzetting in 2020
Vanaf 1 januari nieuwe borden voor milieuzones
Ook in 2020 het juiste bord op de juiste plaats!
Algemene specificaties ondersteuningsconstructies voor VRI
Meer informatie en advies
Nr. 8 - 2019 Maximum snelheid
november 2019 Snelheidsbeperking zonder verkeersborden
Duurzaamheidsindex verkeersborden
Veilig werken bij kortdurende werkzaamheden
Tijdelijke verkeersmaatregelen bij korte klusjes
Actualisering Hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij WIU
Het juiste bord op de juiste plaats
Weginspecteurs op de motor moeten zorgen voor betere doorstroming
Meer informatie en advies
Nr. 7 - 2019 Communicatie
oktober 2019 Weblog: Wegkantcommunicatie is (geen) abc'tje
Elke wegafzetting de juiste bebording en bebakening
Zo werken wij in Amsterdam, versie 3
Communiceren van wegafzettingen en omleidingen
Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid
Het juiste bord op de juiste plaats!
Nieuw geluidsscherm voor het beperken van bouwlawaai
Meer informatie en advies
Nr. 6 - 2019 Veiligheid = Bereikbaar
september 2019 Weblog: Veiligheid = Bereikbaar
Een veilige wegafzetting bij wegenbouwprojecten
BLVC-café Houthaven
Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Zuid-Holland kiest voor uniform tekstgebruik op route-informatiepanelen
Waarschuwen en informeren van het verkeer
Meer informatie en advies
Nr. 5 - 2019 Studieprogramma 2019-2020
augustus 2019 Nieuwe gedragscode Bewuste Bouwers
Cursusprogramma 2e helft 2019 staat online
Toepassen en saneren verkeerstekens
Planvorming tijdelijke verkeersmaatregelen
Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten
Nieuwe elektrische auto's moeten vanaf 1 juli geluid maken
Meer informatie en advies
Nr. 4 - 2019 Nieuwe wetten, nieuwe cursussen
mei 2019 Gewijzigde Regeling Verkeerslichten 1 juli van kracht
Wijziging kleurstelling signalerende veiligheidskleding
Verboden telefoon vast te houden tijdens het rijden
Cursusprogramma 2e helft 2019 staat online
Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten
Meer informatie en advies
Nr. 3 - 2019 Practisch en actueel in verkeersmaatregelen
april 2019 Weblog: Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit
Generieke Poortinstructie
Snorfiets in Amsterdam naar de rijbaan
Kortdurende wegafzettingen, hoe maak je ze veilig?
Gericht toezicht houden op wegafzettingen
Meer informatie en advies
Nr. 2 - 2019 BLVC prestaties
februari 2019 BLVC-prestatiemeting Haarlem leidt tot bewustwording en inzicht
Laat ook jouw BLVC-prestaties meten!
Een veilige wegafzetting bij (wegen)bouwprojecten
Geboden en verboden in het verkeer
Meer informatie en advies
Nr. 1 - 2019 Een leerzaam 2019
januari 2019 Alle cursussen beginnen weer!
Cursus Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten
Cursus Aansprakelijkheid bij tijdelijke verkeerskmaatregelen
Meer informatie en advies
Nr. 6 - 2018 BLVC-inspectie
oktober 2018 Weblog: Fröbelwerk met gaas en lint bij (wegen)bouwprojecten
BLVC-prestaties meten
Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Geboden en verboden in het verkeer
Meer informatie en advies
Nr. 5 - 2018 Cursusprogramma 2018-2019
augustus 2018 Toepassen en saneren verkeerstekens
Planvorming tijdelijke verkeersmaatregelen
Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen
Ons cursusprogramma voor de 2e helft 2018 staat online
Meer informatie en advies
Nr. 4 - 2018 Nieuwe wetten, nieuwe cursussen
juli 2018 Vijf geslaagde BLVC-inspecteurs
Ons cursusprogramma voor de 2e helft 2018 staat online
Snorfietsen mogen vanaf 1 juli naar de rijbaan
Harmonisatie gemeentelijke milieuzones
Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden
Jouw privacy en de wet AVG
Nr. 3 - 2018 Voorjaarsschoonmaak
april 2018 Reinigen van verkeersborden
Beheer en onderhoud verkeerstekens
Toepassen en saneren van verkeersborden
Onze cursussen in mei
Waarborging van tijdelijke verkeersmaatregelen
Nr. 2 - 2018 Omgevingsveiligheid
februari 2018 Omgevingsveiligheid vraagt pro-actieve aanpak
Handreiking omgevingsveiligheid
Onze cursussen in maart
Bewust Veilig
Congres Veilig Werken
Samen Weg Werken
Nr. 1 - 2018 Alle cursussen beginnen weer
januari 2018 Bekijk de data en locaties
Nieuw: Online publicatie Verkeer bij evenementen
Veiligheid bouwplaats verhoogt met invoering standaard poortconstructie
Nr. 10 - 2017 Gelukkig nieuwjaar
december 2017 Ervaringen van cursisten in 2017
Nieuw cursusprogramma 2018
Fijne feestdagen en een verkeersveilig 2018
Nr. 09 - 2017 Jouw persoonlijk cursusaanbod
december 2017 Weblog: Elk werk een veilig bouwhek
Nieuwe cursusdata 2018
Planvorming tijdelijke verkeersmaatregelen
Cursus Handboek wegafzettingen WIU 96b
Verbeterde wegmarkering en bewegwijzering op snelfietsroutes
Het juiste bord op de juiste plaats
Nr. 08 - 2017 Bebakening van werklocaties
oktober 2017 Weblog: Na vieren
Hoe houd je kinderen uit het werkvak?
Veiligheid vraagt om gedragsverandering
Houd bestemmingen bereikbaar deze winter
Jouw personnlijk cursusaanbod
Nr. 07 - 2017 Toezicht op verkeersmaatregelen
september 2017 Weblog: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!
Goed toezicht houden, hoe doe je dat?
Staat veiligheid bij jou voorop?
5e BLVC Café over Leefbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Jouw persoonlijk cursusaanbod
Nr. 06 - 2017 Nieuw cursusprogramma 2017-2018
juni 2017 Weblog: Vormgeving 12 nieuwe verkeersborden kan beter
Nieuw cursusprogramma 2017-2018
Nieuwe leergang voor directievoerders en toezichthouders
Leergang 'Toepassen en saneren verkeerstekens' geactualiseerd
Terugblik cursusseizoen 2016-2017
Nr. 05 - 2017 Verkeersveiligheid
mei 2017 Weblog: Verkeersveiligheid niet gebaat bij kip-of-ei-discussie
Leer hoe je bestemmingen bereikbaar houdt
BLVC op Landelijke Omgevingsmanagementdag
Leer toezicht houden op wegafzettingen
Kortdurende wegafzettingen, hoe zijn ze veilig?
Nr. 04 - 2017 Goed voorbereid de zomer in
april 2017 Weblog: Speelgoed met wieltjes op straat, mag dat?
Hou bestemmingen bereikbaar deze zomer
Dag van de Bouw
Gericht toezicht houden op wegafzettingen
Kortdurende wegafzettingen, hoe zijn ze veilig?
Nr. 03 - 2017 Bewust veilig
maart 2017 Weblog: Bewust onbekwaam
Dag van de Veiligheid in de bouw
Doe mee aan de Leergang Veiligheid bij tijdelijke verkeersmaatregelen
Vergeet je niet in te schrijven voor de Leergang VBLC in Contracten
Aansprakelijkheid bij ongevallen met tijdelijke verkeersmaatregelen
Nr. 02 - 2017 Omgevingsveiligheid
februari 2017 Weblog: Omgevingsveiligheid in aanbesteding en contracten
Ron Reijnders - nieuwe docent Veringmeier Opleidingen
Leergang VBLC in Contracten
Aansprakelijkheid bij ongevallen met tijdelijke verkeersmaatregelen
Leergang Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Nr. 01 - 2017 Toegankelijkheid
januari 2017 Weblog: Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten
Speed-pedelec krijgt toegang tot de rijbaan
Overige verkeersgerelateerde wetswijzigingen per 1 januari 2017
Leergang Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten
Leergang Contractvorming tijdelijke verkeersmaatregelen
Nr. 03 - 2016 Studieprogramma 2017
december 2016 Fijne feestdagen en een voorspoedig 2017
Nieuwe cursusdata 2017 bekend
Het juiste bord op de juiste plaats!
Planvorming tijdelijke verkeersmaatregelen
Cursus handboek wegafzettingen WIU 96b
Nr. 02 - 2016 Studieprogramma 2016-2017
september 2016 Weblog: Parkeerverbod geldt niet voor de berm. Wat nu?
Geheel vernieuwd cursusprogramma
Alle cursusdata 2016-2017
Cursus Handboek wegafzettingen WIU 96b
Cursus Geboden en verboden in het verkeer
Nr. 01 - 2016 Minder hinder bij afsluiting van wegen
februari 2016 Sneller en efficiënter werken aan GWW
Halftime
Cursus Afzettingsplannen WIU 96b in februari van start
Kwalitatief beheer van verkeerstekens
Verkeersboetes in 2016 ter discussie
Nr. 08 - 2015 Gelukkig nieuwjaar
december 2015 (Be)stuurloos milieubeleid
Nieuw kennisdossier: Milieuzones
Nieuwe cursusdata 2016 bekend
Wetswijzigingen per 1 januari 2016
Verder te verwachten wetswijzigingen
Nr. 07 - 2015 Dag van Vekeer & Mobiliteit
november 2015 Bezoek ons op de Dag van Verkeer & Mobiliteit
Maak kennis met ons cursusprogramma
Leer werken met onze software
Breng verkeerstekens op orde met onze Verkeerstekenscan
Houd de consequenties van uitvoering onder controle met onze BLVC-plannen
Nr. 06 - 2015 Een veilige werkplek
oktober 2015 Weblog: Recht op een veilige werkplek
Risico op ongeval in GWW nog groot
Bezoek ons op de Dag van Verkeer & Mobiliteit
Leergang TVM-specialist maakt je klaar voor het echte werk
Met de kennis van vandaag voorkom je morgen problemen
Opleidingsadvies nodig?
Nr. 05 - 2015 Wat je vandaag leert, pas je morgen toe!
september 2015 Weblog: Zou jij nog slagen voor het rijbewijs?
Alle wet- en regelgeving op een rijtje
Cursusprogramma 2015-2016 van start
Met de kennis van vandaag voorkom je morgen problemen
Minder verkeerstekens
Grip op tijdelijke verkeersmaatregelen
Opleidingsadvies nodig?
Nr. 04 - 2015 Verkeersmaatregelen Grand Départ Tour de France 2015
juli 2015 Evenementenorganisatie: waar een klein land groot in is
Verkeersmaatregelen bij de Grand Départ
Crowd management in Utrecht
Verkeersmaatregelen in Waddinxveen uitgelicht
Blog 'Gemeenten op slot zonder verkeersbesluit: kan dat zomaar?'
Iedereen een veilige vakantie
Nr. 03 - 2015 Bij rood X: Rijstrook DICHT
juni 2015 Kennisdossier Negeren van rode kruizen
Blog 'Veiligheid weginspecteurs in het geding'
Blog 'Heeft zo'n informatiebord enig effect?'
Het nieuwe cursusprogramma 2015-2016
Nieuwe cursus 'Handboek wegafzettingen 96b'
Nr. 02 - 2015 Europese verkeersveiligheid
april 2015 Kleine verbetering van de verkeersveiligheid in Europa.
ERF pleit voor betere veiligheid in Europa's Werk Zones
Verbeter de veiligheid op uw wegen en volg onze speciale cursus
EXTRA DAGEN Update cursus herziene richtlijnen 96b
Nr. 01 - 2015 Herziene Richtlijnen Werk in uitvoering 96b
januari 2015 Vernieuwde richtlijnen Werk in uitvoering beoordeeld
Publicaties Richtlijnen 96b zijn herzien
Update cursus herziene richtlijnen 96b
Leer afzettingsplannen opstellen met de nieuwe richtlijnen 96b
Gewijzigde eisen materiaal bij tijdelijke verkeersmaatregelen
Invoering 14 nieuwe verkeersborden uitgesteld
Nr. 08 - 2014 Gelukkig nieuwjaar
december 2014 Terugblik 2014 en verwachtingen 2015
CADSIGN heeft een eigen website
Cursusdata 2015 bekend: schrijf je nu in!
Nr. 07 - 2014 Uitnodiging - CADSIGN gaat naar de beurs, kom jij ook?
november 2014
Nr. 06 - 2014 CADSIGN op Dag van Verkeer & Mobiliteit
oktober 2014 Weblog 'Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden'
Nieuwe verkeersregels per 1 januari 2015
Eerste release CADSIGN-basic op 27 november 2014
Bezoek ons op de Dag van Verkeer & Mobiliteit
Nr. 05 - 2014 De scholen zijn weer begonnen
september 2014 Weblog '8 maatregelen voor een veilige schoolomgeving'
Beschikbare literatuur over schoolzones
Leergang TVM-specialist start 8 oktober
Veel belangstelling voor update cursus herziene richtlijnen 96b
Nr. 04 - 2014 Cursusprogramma 2014-2015
juni 2014 Weblog 'Opladen'
Richtlijnen 96b in 2014 herzien
Cursusseizoen 2014-2015 vanaf september van start
Updatecursus herziene Richtlijnen 96b
Leergang TVM-specialist herzien
Nr. 03 - 2014 Parkeren
april 2014 Weblog 'Verboden parkeerverboden'
Duidelijkheid betalen parkeerbelasting defensievoertuigen
Betaald parkeren per minuut
Cursussen permanente verkeersmaatregelen mei/juni 2014
Publicaties over parkeren
Nr. 02 - 2014 Rotondes
februari 2014 Weblog 'Rotonde in de uitverkoop'
Voorrang op rotondes
Turborotonde en turboplein
Cursus permanente verkeersmaatregelen gaat van start
Publicaties over rotondes
Nr. 01 - 2014 Wijzigingen wet- en regelgeving
januari 2014 Nieuwe wet- en regelgeving 2014
Pact tegen onveiligheid in de bouw
Richtlijn bewegwijzering in Nederland is herzien
Schrijf je in voor de cursus Planvorming TVM
Blijf op de hoogte van alle regels over PVM
Nr. 09 - 2013 Cursusprogramma 2014
december 2013 Weblog 'Het (on)gelijk van CROW-richtlijnen - deel 3'
Cursusdata 2014 bekend: schrijf je nu in!
Word specialist tijdelijke verkeersmaatregelen
Saneren en beheren van permanente verkeersmaatregelen
CADSIGN januari 2014 beschikbaar
Nr. 08 - 2013 Digitalisering verkeerswereld
november 2013 Veringmeier Verkeersmanagement komt met nieuwe software
Weblog 'Het (on)gelijk van CROW-richtlijnen - deel 2'
Big Data gaat de verkeerswereld veranderen
Zijn de online tools 96a/b CROW waardig?
Nr. 07 - 2013 Tijdelijke verkeersmaatregelen
oktober 2013 Weblog ' Het (on)gelijk van CROW-richtlijnen - deel 1'
Nieuwe Richtlijnen 96a voor autosnelwegen van kracht
NVC 2013 met programma over tijdelijke verkeersmaatregelen
Cursussen over verkeersmaatregelen gaan van start
Nr. 06 - 2013 Verkeersboetes
september 2013 Weblog ' Aanvechten Wet Mulder-parkeerboete'
Dossier verkeersovertredingen
Inspectie SZW beboet wegbeheerders
Voorkomen is beter dan genezen
Nr. 05 - 2013 Ritsen en verlichting
augustus 2013 Weblog 'Ritsen vanaf hier'
Last minute korting op de cursus 'Toepassing en sanering verkeerstekens'
1 september 2013 gaat 's nachts het licht uit op 30 autosnelwegen
Cursusaanbod tijdelijke verkeersmaatregelen
Nr. 04 - 2013 Cursusprogramma 2013-2014
juni 2013 Weblog 'Een leven lang leren'
Den Haag kijkt terug op een geslaagd cursusseizoen
Nieuw cursusprogramma 2013-2014
Specialiseer u met onze leergangen
Beroepsopleiding verkeersregelaars in prijs verlaagd
Cursus 'Toepassing en sanering verkeerstekens' start in september
Nr. 03 - 2013 Minder verkeersborden
mei 2013 Weblog 'Minder verkeersborden'
Niet zomaar verkeersborden ruimen
Saneer uw verkeersborden met behulp van de Verkeerstekenscan
Nieuwe cursus ‘Toepassing en sanering verkeerstekens’
Fietsberaad komt met keuzeschema om fietspaaltjes te verwijderen
Verboden aan te plakken
Nationale bewegwijzeringsdienst 2 april van start
Nr. 02 - 2013 Agressie en geweld tegen verkeersregelaars
februari/maart 2013 Weblog 'Hoe krijg je tijdelijke verkeersmaatregelen hufterproof?'
Veel agressie tegen verkeersregelaars
Verkeersregelaar wil ook bon schrijven
Agressie onderzocht
Aan de slag met gedrag
Leergang 'Verkeersregelaar'
Agressie de baas
Nr. 01 - 2013 Aanscherping handhaving inspectie SZW
januari 2013 Weblog 'Rechter verheft CROW-richtlijnen 96a/96b tot handhavingsnorm'
Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
Voorkom bestuurlijke boetes met een TVM-inspectie
Voorkom stillegging door de inspectie SZW met de kennis uit onze cursussen
Nieuwe (verkeers)wetgeving 1 januari 2013
Nr. 05 - 2012 Terugblikken en voouit kijken
december 2012 Weblog 'Kanttekeningen bij verkeerswetgeving 2012'
Nieuwe verkeerswetgeving 2012
Goede verkeersplannen maken en beoordelen in 2013
Op weg naar 2013
Nr. 04 - 2012 130 km/uur
september 2012 Weblog 'Lang leve de 130 km/uur !'
130 km/uur vanaf 1 september 2012 de nieuw norm
Nieuw in onze bibliotheek en mediatheek
TVM-inspectie Den Haag leidt tot bewustzijn en opleidingstraject
Modulair cursusprogramma TVM
Nr. 03 - 2012 Leergangen
juli 2012 Vakantiereis
Nieuw cursusprogramma 2012-2013
Leergang 'TVM-specialist'
Leergang 'Vakbekwaam wegwerker 96b'
Leergang 'Verkeersregelaar'
Nr. 02 - 2012 Last minute aanbieding deelname cursussen TVM verlengd
februari 2012
Nr. 01 - 2012 Last minute aanbieding deelname cursussen TVM
januari 2012
Nr. 08 - 2011 Weblog 'Wel of niet gunnen bij huidige prijzen voor verkeersmaatregelen?'
december 2011 Nieuw boek 'bordenvol Nederland'
130 km/h vanaf september 2012 de nieuwe norm
Een goede voorbereiding is het halve werk
Vooruitblik 2012
Nr. 07 - 2011 4-daagse cursus TVM wijst u de weg naar een veilige werksituatie
oktober 2011 Rolf Simons uit Eindhoven beveelt ons aan
Nr. 06 - 2011 Evenementen
september 2011 Weblog 'KLPD neemt de regie over bij evenementen'
Verkeersplan voor Holland Ladies Tour
Evenementen vragen een specifieke aanpak
Informatie over evenementen
Leergang TVM-specialist start 5 oktober
Nr. 05 - 2011 Cursusprogramma 2011-2012
juli/augustus 2011 Vakantiereis
Nieuw cursusprogramma 2011-2012
Leergang 'TVM-specialist'
Leergang 'Vakbekwaam wegwerker 96b'
Leergang 'Verkeersregelaar'
Nr. 04 - 2011 Weblog 'Na-apen'
mei/juni 2011 TVM-planvorming op afstand
Uniek zoeksysteem 96a/96b voor 'Korte Klusjes'
Meer informatie over tijdelijke verkeersmaatregelen
Cursusprogramma 2011-2012
Nr. 03 - 2011 Verkeersregelaars
maart/april 2011 Weblog 'Verkeer(d) geregeld'
Samenwerking met de Nederlandse Uniform Academie
Nieuwe leergang 'Verkeersregelaar'
Cursus H1 'Inspectie en handhaving 96b'
Meer informatie over verkeersregelaars
Nr. 02 - 2011 Weblog 'Veilig oversteken'
februari 2011 Nieuw verkeersbord bushaltes leidt tot verkeersboetes in Limburg
Cursus 'Sanering, beheer en onderhoud verkeerstekens'
Unieke Verkeerstekensbibliotheek
Literatuur over de onderwerpen in deze nieuwsbrief
Nr. 01 - 2011 Weblog 'Rot'jochies en spuitgasten
januari 2011 Nieuwe verkeersregels per 1 januari 2011
Maak van uzelf een specialist Tijdelijke verkeersmaatregelen
Geen nieuwe ontwikkelingen TVM-richtlijnen op de InfraTech 2011
Interim professional per direct beschikbaar
Literatuur over Tijdelijke verkeersmaatregelen
Nr. 04 - 2010 Weblog 'Aftellen'
december 2010 RSS feed in verkeersmaatregelen.nl
2 cursussen Tijdelijke verkeersmaatregelen in januari 2011
Literatuur over rotondes
Wij vernemen graag uw mening
Nr. 03 - 2010 Weblog 'Verkeerskundig puzzelen'
november 2010 1-daagse cursus 'Tijdelijke verkeersmaatregelen in bestekken'
Tijdelijke verkeersmaatregelen in (onderhouds)bestekken
Tijdelijke verkeersmaatregelen bij kortdurende werkzaamheden
Permanente verkeersmaatregelen in (raam)bestekken
Film van 23 oktober "Werken aan de weg blijft levensgevaarlijk"
Nr. 02 - 2010 Nog 10 dagen om u aan te melden voor de 3-daagse cursus!
oktober 2010 Weblog 'Gele verzuiling'
Met de Verkeerstekenscan uw verkeerstekens op orde!
Verkeerskundige en juridische toets 96b
Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen?
Nr. 01 - 2010 Vernieuwde website
september 2010 Eerste Nieuwsbrief
Weblog 'Een bon voor de wegbeheerder?'
Openbare bibliotheek
Unieke Mediatheek
Nieuw Cursusprogramma 2010-2011
Maak van uzelf een specialist