Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
okt 12

Geplaatst door: Peter Veringmeier
donderdag 12 oktober 2017 16:01  RssIcon

Bij (wegen)bouwprojecten wordt de verantwoordelijkheid voor derden niet minder als de wegwerkers om vier uur naar huis gaan. Ze laten dan de opengebroken openbare ruimte achter voor de omgeving. Dat dit extra risico’s met zich meebrengt blijkt wel uit het waargebeurde verhaal van Bas.Wat gebeurde er met Bas?

"Hoi mam, ik ben thuis!"

"Hallo knul, hoe was het op school?"

"Goed hoor, mag ik met Theo en Marjolein buiten spelen?"

"Als je met etenstijd weer thuis bent, maar pas wel op want ze hebben vandaag de straat open gebroken."

"Doe ik, doei." En weg is Bas!


Bas gaat met zijn vrienden eens kijken wat er in de straat gebeurd is. Er staan vet grote machines en de weg is één grote zandbak geworden. Wat wil je nog meer als kind in die anders zo saaie straat. Een mooiere speeltuin is er niet! Bas kruipt met zijn vrienden door rioleringsbuizen, glijdt van zandheuvels af en klimt op die stoere machines. Daar zou hij best eens mee willen rijden.


Ellen, de moeder van Bas is in huis aan het werk als ze steeds luider een sirene dichterbij hoort komen. Ze kijkt door de gordijnen en ziet dat er een politieauto en even later een ambulance de straat in komt rijden. Wat zou dat toch zijn? Nieuwsgierig loopt Ellen naar buiten en ziet een buurman snel op haar aflopen. "Kom snel, er is wat met Bas gebeurd!" Geschrokken loopt Ellen verder en ziet Bas met een bebloede arm tussen een hoop betontegels op straat liggen.


Ellen gaat met Bas mee in de ambulance naar het ziekenhuis en al snel blijkt dat Bas zijn hand is verbrijzeld. Het kind is helemaal overstuur en moet heel hard huilen. Als hij een beetje bekomen is van de schrik komt stotterend het verhaal eruit:

"Ik stond met Marjolein boven op die stapel tegels ... en was ons pirateneiland aan het verdedigen tegen Theo ... die kwam over een houten plank aanrennen om op ons eiland te komen ... en toen gleden ineens die tegels naar beneden ... en toen viel ik mee naar beneden ... en toen kwam mijn arm tussen die tegels vast te zitten ... en dat doet vreselijk pijn!" En Bas begint weer te huilen.


De hand van Bas blijkt niet te genezen en Bas zal zich voor de rest van zijn leven moeten redden met een kunstprothese.


Diezelfde middag verneemt de gemeente wat er gebeurd is en in een Pavlovreactie wordt de projectlocatie voor het donker wordt in de bouwhekken gezet. Gerustgesteld door zo'n adequate actie gaan de bezorgde bewoners weer naar huis.


Als ik dit verhaal verneem rij ik een aantal dagen later door deze stad des onheils, benieuwd wat de gemeente nu van dit incident geleerd heeft. Teleurgesteld constateer ik dat bij diverse andere projectlocaties waar de straat ook open ligt er geen bouwhekken rondom de bouwplaats zijn geplaatst. Blijkbaar heeft deze wegbeheerder helemaal niets geleerd.


Werkmachines veranderen na 4 uur in speeltoestellen.


Wat zegt de wet?

Er is speciale wetgeving om de veiligheid bij het gebruik van speeltoestellen te garanderen, het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De wet, kortweg het Attractiebesluit, schrijft voor dat ieder speeltoestel ‘veilig’ moet zijn. Of een toestel ook daadwerkelijk veilig is, dat bepaalt een ‘AKI’: een Aangewezen Keurings Instelling, veelal aan de hand van NEN-normen. Deze NEN-normen erkennen dat spelen nooit zonder risico is. Sterker nog: leren omgaan met risico’s is een belangrijk element van het spel. Veiligheid is een randvoorwaarde, het spelen zelf is de kernwaarde. En hoewel iedereen op straat mag spelen geldt het Attractiebesluit niet voor meubilair, materiaal en materieel wat op straat gestald is. In wettelijke termen moet een speeltoestel aan het Attractiebesluit voldoen, maar een speelaanleiding hoeft dat niet.


In artikel 10 van de Arbeidsomstandighedenwet staat duidelijk vermeld dat gevaar voor derden moet worden voorkomen:

Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar.


Wegfundering en rioleringsleuven veranderen na 4 uur in een grote zandbak.


Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft een duidelijke instructie om beschermende maatregelen te nemen voor werknemers. In relatie met artikel 10 Arbowet, moeten die maatregelen ook voor derden worden genomen:

1 Bij de uitvoering van zijn verplichtingen op grond van de artikelen 3, 5, 8 en 19, eerste lid, van de wet neemt de werkgever, die bij de totstandbrenging van een bouwwerk arbeid doet verrichten, doeltreffende maatregelen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Deze maatregelen hebben met name betrekking op:

e. de afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van verschillende materialen, met name in geval van gevaarlijke materialen of stoffen;

f. de voorzieningen voor de verwijdering van gebruikte gevaarlijke materialen;

g. de opslag en de verwijdering of de afvoer van afval en puin;

De arbeidsplaats is zodanig ingericht, dat de daar aanwezige voorwerpen of stoffen geen gevaar voor de veiligheid of de gezondheid opleveren door instorten, verschuiven, omvallen of kantelen.

1 Een bouwplaats is gemarkeerd en afgebakend.

2 Bij grondverzetwerkzaamheden worden de uitgegraven aarde, het gebruikte materiaal en de daarbij gebruikte voertuigen op veilige afstand van de uitgraving gehouden. Zo nodig wordt rond de uitgraving doeltreffend hekwerk geplaatst.


Werkterrein verandert na 4 uur in een fietscrossbaan.


Wat kan jij doen?

Met de opvolging van de volgende 10 tips worden projectlocaties voor de omgeving een stuk veiliger:


  1. Wijs op of rondom de projectlocatie één of meer locaties aan waar de aannemer zijn materiaal geconcentreerd in depot mag hebben en zijn materieel kan stallen buiten werktijd.
  2. Houd loop- en fietsroutes vrij.
  3. Voer zoveel mogelijk alleen materiaal aan wat diezelfde dag verwerkt wordt.
  4. Verzamel dagelijks zand, stenen en bouwafval en verplaats dit naar een aangewezen verzameldepot of voer het af.
  5. Houd materiaal en materieel, rommel en afval binnen de bouwhekken.
  6. Loop na afloop van elke werkdag even een rondje en laat de straat netjes en veilig achter voor de omgeving.
  7. Controleer of de hekken na werktijd goed afgesloten zijn.
  8. Dek open putten af met verzwaard materiaal.
  9. Zorg met retroreflecterende bebakening dat depots en afgedekte putten ook bij duisternis goed zichtbaar zijn.
  10. Informeer de omgeving over het werk en de risico's die dat werk met zich meebrengt.Zorg met retroreflecterende bebakening dat depots en afgedekte putten ook bij duisternis goed zichtbaar zijn.


Deze open put is afgedekt met verzwaard materiaal, maar door het open spijlennetwerk nog niet veilig genoeg.


Verantwoordelijkheid voor de veiligheid van derden houdt niet op als de wegwerkers om vier uur naar huis gaan. Die verantwoordelijkheid is er 24/7 gedurende de gehele uitvoering van een project.


Doe mee aan onze 2-daagse cursus TV2 ‘Bebording en bebakening bij wegafzettingen’ en leer welk materiaal je kan en mag inzetten om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen.

 

14 commentaren tot heden...


Betr: Na vieren

Heldere puntsgewijze uiteenzetting. Mooie lijst voor de eerstvolgende toolboxmeeting.

Door André van der Krogt, omgevingsmanager gemeente Zui op   donderdag 26 oktober 2017 16:10

Betr: Na vieren

Mooi artikel. Echter deze toegankelijkheid bestaat ook al tijdens de werken in uitvoering, waarbij mensen het werkvak in kunnen komen met dezelfde gevolgen van dien.”

Door Peter Neelen op   vrijdag 27 oktober 2017 12:57

Betr: Na vieren

Dat blijft werk van een goede toezichthouder en aannemer.

Door Stephan Schrijvers, Medior bij de gemeente Nieuweg op   vrijdag 27 oktober 2017 12:57

Betr: Na vieren

Heldere uiteenzetting over veilig werken tijdens uitvoering en daarna.

Door Ineke Roest, directeur Management en Advies op   maandag 30 oktober 2017 9:44

Betr: Na vieren

Helaas gebeurt het nog steeds iets te vaak.

Door Helen Mainasse, verbinder van mensen, producten en op   maandag 30 oktober 2017 9:49

Betr: Na vieren

zorg dat bewoners na werktijd iemand kunnen bellen/appen om een fotootje te kunnen opsturen. Beloof minimaal dat het de volgende werkdag niet meer voor zal komen.

Door Ron Reijnders op   maandag 30 oktober 2017 10:42

Betr: Na vieren

Continu en van beide kanten bespreken wat we wel en niet onder veilig verstaan en ons verplaatsen hoe een kind denkt en handelt. Zet het punt op de agenda van een bewonersbijeenkomst

Door Ron Reijnders op   maandag 30 oktober 2017 10:42

Betr: Na vieren

Mooi en duidelijk stuk! Mooi ook om dit mee te nemen in gesprekken over ‘contractverplichtingen’.
Er wordt nogal eens gevraagd of het gebruik van bouwhekken moet worden voorgeschreven in contracten bijvoorbeeld. Of hoe je je moet opstellen in een discussie waarin de opdrachtgever het standpunt heeft dat de werkplek niet veilig genoeg is en de aannemer aangeeft dat dit wel zo is. Een uitwisseling van meningen volgt. Ik stel dan vaak de vraag of een klein kind gevaar loopt in de bediscussieerde situatie....dit stuk helpt om helder te krijgen waarover het eigenlijk gaat...tezamen met wet- en regelgeving. Dank!

Door Bas Huisman, Senior consultant Aanbesteden en Cont op   dinsdag 31 oktober 2017 12:39

Betr: Na vieren

Hoe herkenbaar voor mij als stadsjochie met dezelfde risico's. Misschien had ik al 100 keer geluk gehad. Het zal je kind maar zijn. We kunnen niet alles afsluiten maar hoe vaak zie je dat bouwplaatsen gevaarlijk zijn. Stenen los liggen op machinale pakketten die al opengesneden zijn en zo meer. De sleutel en de oplossing ligt hier in het midden. Mijn moeder wist ook dat ik een nieuwsgierig baasje was en zei niet alleen Pas op! Maar ging ook kijken wat ik er mee deed en corrigeerde zo mijn gedrag. Een kind doet toch wat niet mag dus moet je het beter bewaken

Door Marcel van Hallem, Adviseur materialen Materiaalbu op   dinsdag 31 oktober 2017 13:49

Betr: Na vieren

@Bas,
Juist om de praktijk dat er hierover vaak discussie is of geen discussie vanwege discussiemoeheid .... ben ik voorstander er concrete dingen over te zeggen in het bestek. De wettelijke regelgeving is niet altijd even eenduidig geschreven vind ik en als derde reden ... het bestek heb je altijd wel bij de hand ... die andere regels vaak niet.

Door Ron Reijnders, RABC Bestekkennis op   woensdag 1 november 2017 17:47

Betr: Na vieren

@Marcel,
Helemaal gelijk Marcel , ouders hebben ook zelf verantwoording en moeten ook toezicht houden op hun kinderen.

Door Dirk Sman op   vrijdag 8 december 2017 12:34

Betr: Na vieren

Goede aanvulling ter bespreking in de cursusgroepen. Kan de uitvoerenden, maar zeker ook de projectverantwoordelijken aan het denken zetten. Het lastige is dat verantwoordelijkheid besef tussen de oren moet zitten en niet in bestekken omschreven is. Kortom de wet- en regelgeving toepassen op proactieve wijze.

Door Jan Veldman op   vrijdag 8 december 2017 12:34

Betr: Na vieren

Het belang van goed afgezette bouwlocaties wordt duidelijk aan de hand van een aantal berichten uit de media:

Aan de Boerschapslaan in Emmen is op 9 april 2008 op een bouwterrein een 11 jarig jongetje in een enkele meters diepe betonnen put gevallen. Het jongetje was volgens omstanders op het niet afgesloten bouwterrein met een vriendje aan het spelen en viel in de provisorisch afgedichte put. De jongen hield een gebroken been over aan de val: emmercourant.nl/artikel/217559/jongetje-11-valt-in-betonnen-put.html

Op 15 maart 2019 redde de brandweer in Emmen twee meisjes die vast kwamen te zitten in een zandbult, die daar lag vanwege rioleringswerkzaamheden: www.dvhn.nl/drenthe/Brandweer-en-politie-redden-meisjes-uit-zandbult-in-Emmen-Dit-had-fataal-kunnen-aflopen-24271110.html

Op de Grote Markt in Hasselt is 15 november 2019 een man in een put van drie meter diep gevallen, omdat het plein werd heraangelegd. Hij reed met zijn scootmobiel door het hek van de werf en kwam in de put terecht doordat de hekkenlijn niet geschoord was: radio2.be/limburg/man-valt-in-diepe-put-op-grote-markt-in-hasselt#houvol

Een 13-jarige jongen viel 14 maart 2021 in een put aan de Bornhemweg in Oudenbosch. De straat lag open vanwege wegwerkzaamheden. Omstanders reageerden snel en haalden de jongen uit de put. Een ambulance kwam ter plaatse en onderzocht het slachtoffer. De jongen is met de schrik vrij gekomen en door het ambulancepersoneel naar huis gebracht: www.bndestem.nl/roosendaal/jongen-13-valt-in-put-in-oudenbosch-en-komt-met-schrik-vrij~a3a0963b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Door Peter Veringmeier op   vrijdag 15 april 2022 11:07

Betr: Na vieren

Dat het niet plaatsen van een fysieke afzetting consequenties heeft voor de aannnemer bij een ongeval op 8 juli 2020 werd helaas duidelijk na de dood van een vijf jarige jongen. Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft de hoofdaannemer, verantwoordelijk voor de bouwplaats, april 2022 een strafbeschikking opgelegd van 20.000 euro. Lees hierover het persbericht: www.om.nl/actueel/nieuws/2022/04/05/strafbeschikking-voor-bouwbedrijf-na-overlijden-kleuter-op-bouwplaats

Door Peter Veringmeier op   vrijdag 15 april 2022 11:09

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren