publicatie 207

Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 13 februari 2015
ISBN: 978 90 6628 642 9
Aantal pagina's: 192
Bestellen: klik hier...

Bebakening en markering spelen een belangrijke rol bij de uniforme inrichting van de weg. Deze nieuwe uitgave is een volledig geactualiseerde versie van de editie uit 2005. Dit is hét standaardwerk als u met actuele kennis van bebakening en markeringen de uniformiteit en de verkeersveiligheid van wegen wilt vergroten.


Belangrijke kenmerken:
-inclusief nieuwe kennis over o.a. hectometerborden en turborotondes
-categorisering van wegen afgestemd op bebakening en markeringen
-structuur van hoofdstuk 'markeringen' sluit aan op werkproces ontwerper
-kennis met draagvlak voor het toepassen van de richtlijnen in de praktijk
-prettig leesbaar door logische indeling, kleurenillustraties en heldere teksten


Nieuwe hectometerborden
Een belangrijke vernieuwing ten opzichte van de vorige editie uit 2005 is kennis over de plaatsing van hectometerborden langs rijkswegen. Op een aantal wegen is de maximumsnelheid aangepast naar 130 km/h. Weggebruikers weten tijdens het rijden niet altijd wat de maximumsnelheid is. In de nieuwe editie zijn richtlijnen opgenomen voor de plaatsing van ‘1.000-meterborden’. Op deze hectometerborden staat op elke hele kilometer de maximumsnelheid aangegeven.

Van turborotondes tot kantmarkering voor fietspaden
Bestaande richtlijnen uit 2005 zijn in de nieuwe editie geactualiseerd. Het gaat hierbij om kennis over onderwerpen als turborotondes, toepassing van pijlen op weefvakken en kantmarkering voor fietspaden. Daarnaast is de categorisering van wegen in de uitgave doorgevoerd en is de structuur van het onderdeel 'markeringen' aangepast, zodat het beter aansluit op het werkproces van de ontwerper.

 

publicatie 207