Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
Auteur: Peter Veringmeier Gecreëerd: vrijdag 20 augustus 2010 9:01 RssIcon
-
Door Peter Veringmeier op woensdag 13 april 2022 12:26

CROW stelt 24 maart in een artikel op hun website de volgende vragen:

  1. Waar zouden we zijn zonder de richtlijnen van Werk in Uitvoering?
  2. Wat zou er wel niet gebeuren als de maatregelen van Werk in Uitvoering niet goed worden uitgevoerd?


Helaas worden de vragen wel door CROW gesteld, maar niet beantwoord. Ik ga in dit artikel een poging doen om deze vragen wel te beantwoorden.

 

Door Peter Veringmeier op vrijdag 18 oktober 2019 14:41

Nut en noodzaak

Elke weggebruiker komt verkeersborden tegen. Het lijkt gemakkelijk om met het verkeer te communiceren doormiddel van borden over de (tijdelijke) wegsituatie. Maar in de praktijk blijkt dit best een uitdaging te zijn en zijn (verkeers)borden niet altijd even duidelijk.


In een reeks van artikelen geef ik aan waar je rekening mee moet houden om effectief te communiceren met behulp van verkeersborden. In dit eerste artikel sta ik stil bij nut en noodzaak van verkeersborden.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 24 september 2019 12:28

Er bestaat in de dagelijkse praktijk een spanningsveld tussen veilig werken en het bereikbaar houden van bestemmingen. Dat aan beide topeisen kan worden voldaan zien we steeds vaker terug in BLVC-plannen die voordat de uitvoering start worden vastgesteld.


In die plannen staat de B van bereikbaarheid voorop. Van belang is echter dat de V van veiligheid altijd prioriteit krijgt. In deze weblog neem ik stelling dat dit niet onderhandelbaar is.

 

Door Peter Veringmeier op dinsdag 12 maart 2019 10:08

Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan hebben wij bij diverse gemeenten navraag gedaan hoe hiermee handhavend wordt omgegaan. En wat blijkt: er is hierin geen eenduidig beleid.

Door Peter Veringmeier op donderdag 18 oktober 2018 17:27

Tijdens mijn werk als BLVC-inspecteur kom ik op diverse (wegen)bouwprojecten. Bij de afzetting van die projecten zie ik telkens weer een hardnekkig gebruik van afzetlint. Ook kom ik steeds vaker het gebruik van afzetgaas tegen. Overal wordt het toegepast, hoewel de richtlijnen WIU 96b het gebruik niet toestaat en veel wegbeheerders het gebruik specifiek verbieden.

Door Peter Veringmeier op zondag 15 april 2018 13:22

De lente is al begonnen, dus is het weer tijd voor de voorjaarsschoonmaak! Ook verkeersborden vragen om een sopje. Om je op weg te helpen lees je in deze blog waarom een frequente reiniging noodzakelijk is, welke reinigingsmethodes er zijn en waar je op moet letten bij de uitvoering daarvan.

Door Peter Veringmeier op zaterdag 17 februari 2018 17:35

Precies een jaar geleden vroeg ik in een weblog aandacht voor omgevingsveiligheid bij de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. In deze blog onderzoek ik of er in de praktijk verbetering is te constateren en beschrijf ik de initiatieven die genomen worden ter verbetering.

Door Peter Veringmeier op zaterdag 2 december 2017 11:55

In het artikel ‘Na vieren’ schreef ik dat werkterreinen geen speelterreinen mogen zijn. Hiervoor is een adequate niet doordringbare afzetting noodzakelijk. Dan moet zo’n hekwerk natuurlijk wel stevig blijven staan. Dat het in de Nederlandse weersomstandigheden nog wel eens mis kan gaan liet ik zien in het artikel ‘Hoe groot is het veiligheidsbewustzijn bij aannemers?'.


Om een veilige omgeving te waarborgen dient het materiaal daarom bestand te zijn tegen omwaaien, wegwaaien, buigen en kapotgaan. Maar daarnaast kunnen hekken ook op andere wijze tot hinder of overlast leiden.

Door Peter Veringmeier op donderdag 12 oktober 2017 16:01

Bij (wegen)bouwprojecten wordt de verantwoordelijkheid voor derden niet minder als de wegwerkers om vier uur naar huis gaan. Ze laten dan de opengebroken openbare ruimte achter voor de omgeving. Dat dit extra risico’s met zich meebrengt blijkt wel uit het waargebeurde verhaal van Bas.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 5 september 2017 13:51

Tijdens diverse BLVC-inspecties word ik steeds weer geconfronteerd met aannemers die onverantwoord omgaan met de veiligheid van passerende verkeersdeelnemers. Na eerdere artikelen over het veiligheidsbewustzijn bij aannemers en de borging van omgevingsveiligheid in aanbesteding en contracten van (wegen)bouwprojecten sta ik in dit artikel stil bij het gebrek aan toezicht door wegbeheerders.