Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
dec 2

Geplaatst door: Peter Veringmeier
zaterdag 2 december 2017 11:55  RssIcon

In het artikel ‘Na vieren’ schreef ik dat werkterreinen geen speelterreinen mogen zijn. Hiervoor is een adequate niet doordringbare afzetting noodzakelijk. Dan moet zo’n hekwerk natuurlijk wel stevig blijven staan. Dat het in de Nederlandse weersomstandigheden nog wel eens mis kan gaan liet ik zien in het artikel ‘Hoe groot is het veiligheidsbewustzijn bij aannemers?'.


Om een veilige omgeving te waarborgen dient het materiaal daarom bestand te zijn tegen omwaaien, wegwaaien, buigen en kapotgaan. Maar daarnaast kunnen hekken ook op andere wijze tot hinder of overlast leiden. Om dit te voorkomen geef ik in deze blog 23 tips.


Veel of weinig wind

De kracht die de wind uitoefent op een constructie wordt ook wel windbelasting genoemd. Bij vaste hekwerken gelden er verschillende belastingen en berekeningen als het gaat om windbelasting. Echter, aan semipermanente en tijdelijke hekwerken zijn geen wetten of regels verbonden, ongeacht of de hekken zijn gekocht of gehuurd. Elke bouwhek vangt wind, of het nu een open of afgedicht hekwerk is. De mazen van het bouwhek vormen als je er schuin op kijkt samen een dichte ‘muur’ die gevoelig is voor de kracht van de wind. In een open kustgebied is de wind logischerwijs krachtiger dan in de stad, waar de hekwerklijn wordt beschermd door omliggende gebouwen. De omgeving speelt daarom een grote rol. Het type hek, de maaswijdte en de hoogte bepalen tezamen met hoeveel wind het hek belast wordt.

01 Als men niet achter het hekwerk mag kijken pas dan doek toe met de mogelijkheid dat wind er doorheen blaast in plaats van het hek omblaast.


Open of vaste ondergrond

02 Koppel als de ondergrond dit toestaat de bouwhekken niet rechtstreeks aan elkaar, maar plaats tussen twee hekken telkens een paal en veranker die in de grond. Hierdoor krijgt de hekkenwand een veel stevigere borging tegen omwaaien.
03 Vooral in binnenstedelijk gebied met veel voetgangersverkeer zien mensen de fundatieblokken al snel over het hoofd. Voorkom dat de voetgangers struikelen.
a. Draai de fundatieblokken naar binnen.
b. Gebruik speciale stalen voetplaten. Met name bij halfhoge hekken die weinig wind vangen is dit een goed alternatief.

 

04 Plaats waar mogelijk een hekwerk niet in een rechte lijn. De manier waarop een hekwerklijn gemonteerd wordt heeft een groot effect op de stevigheid ervan. Een hekwerklijn die kaarsrecht loopt is gevoeliger voor wind en andere invloeden dan een haakse.
05 Monteer op een vaste ondergrond de hekwerklijn op een slimme manier door bouwhekken haaks of in driehoeksvorm op elkaar te plaatsen.
06 Verzwaar de fundatie van de hekken met extra blokken.
07 Denk na over alternatieve fundatie in de vorm van een grondpen met opzethulzen of palen met een aangelaste voetplaat voor semipermanente hekwerken.


Verbinden en schoren

08 Een hekwerklijn kan verstevigd worden met schoorconstructies, mits de grond het plaatsen van schoren toestaat! Schoor de hekwerklijn door middel van schoorpennen, schoorbuizen of schoorplaten. Bij "open" bouwhekken volstaat het meestal om 1 op de 3 hekken te voorzien van een schoor. Wanneer er doeken en dergelijke tegen het hek gehangen worden moet ieder hek geschoord worden.
09 Een tiewrap om hekken te verbinden is verkeerde zuinigheid en zorgt niet voor een stevige en stabiele hekwerkenlijn. In diverse gemeenten is het zelfs niet toegestaan.
10 Koppel hoge hekken onderling met minimaal 2 metalen klemmen per zijde. Bij semipermanente hekwerken worden de hekwerken met metalen klemmen aan de ertussen staande paal verbonden.


Halfhoge en hoge hekwerken

11 Denk na over de hoogte van het hek (hoe hoger, hoe meer windbelasting).
12 Nadeel van halfhoge bouwhekken is dat voorbijgangers er makkelijk overheen kunnen klimmen of uit de fundatievoeten kunnen tillen.

13 Pas halfhoge hekwerken bij voorkeur alleen toe waar:
a. de bovenstang een extra functie heeft, zoals bij de afscherming van loopbruggen over sleuven en putten.
b. de halfhoge hekken dienen als verkeersscheiding tussen voetgangers en de rijbaan.
c. de halfhoge hekken dienen als afscheiding bij een voetgangersdoorsteek door het werkvak.

Doeken en panelen

Bouwhekken kunnen om verschillende redenen voorzien worden van doeken en panelen.

  • Omdat werk in uitvoering vaak veel aandacht van weggebruikers trekt, zijn (kijk)files of aanrijdingen niet zelden het gevolg. Een zogenaamd antizichtscherm biedt dan een goede oplossing tegen pottenkijkers.
  • Ook kunnen doeken geplaatst worden om geluidsoverlast tegen te gaan of het afvangen van stof.
  • De doeken zelf kunnen als nevenfunctie informatie geven over de bouwactiviteiten of een promotie.


Een doek of paneel vangt echter veel wind en de hekwerklijn functioneert zo als een grote vlieger. De omgeving laat het dus niet altijd toe extra elementen op het hek aan te brengen, als er geen versteviging zoals een schoorconstructie geplaatst wordt.

14 Elimineer waar mogelijk zeilen of doeken die veel wind vangen.
15 Uit oogpunt van voldoende doorgang is het vaak niet wenselijk dat fietsen tegen een hekwerk gestald worden. Een fietsstallingsverbod helpt vaak niet. Voorkom dat fietsen aan hekwerken worden bevestigd door:
a. hoge hekwerken te plaatsen die alleen op de onderste helft afgedicht zijn.
b. de hekwerken te voorzien van schuttingdelen met goed gevulde en verzorgde plantenbakken.

16

Dichte en halfdichte hekken ontnemen automobilisten het zicht op de bouwplaats, zodat zij hun aandacht bij het verkeer houden en de verkeersdoorstroming niet belemmerd wordt.


Bij de bouw van de bioscoop Kinepolis nabij het Jaarbeursplein in Utrecht gaven de bouwers door een stervormig gat een mooie sneakpreview van de werkzaamheden.


Bij halfdichte hekken is het bovenste gedeelte van gaas, waardoor voorbijgangers toch de bouwplaats kunnen bekijken.

17

Door het doek op bouwhekken te gebruiken voor sociale activiteiten in de wijk, krijgt het een meerwaarde voor de omgeving.


In Waddinxveen werden zes bouwhekken voorzien van verkeersborden die door de schooljeugd waren bedacht. Zowel de jeugd als volwassenen werden hierdoor gewaarschuwd voor de aanwezige gevaren.

18 Pas geen te veel afleidende reclame toe langs hoofdverkeersroutes. Door deze schreeuwende communicatie worden de verkeersdeelnemers te veel afgeleid en worden de van belang zijnde verkeersborden snel over het hoofd gezien.
19

Hekwerken kunnen halfhoog of geheel zijn voorzien van metalen panelen in de vorm van damwandprofiel. Als deze panelen niet goed zijn bevestigd geeft dit bij een beetje wind veel geluidsoverlast. Zorg ervoor dat de platen goed vastzitten of gebruik ander materiaal, zoals doek.


Boze buurtbewoners hebben deze bouwhekken plat gegooid vanwege het geluid van rammelende panelen, waardoor ze ’s nachts niet konden slapen.

20 Voorkom sociale onveiligheid door lange en nauw ‘afgesloten’ passages. Gebruik bouwhekken die alleen aan de onderzijde afgedicht zijn met aan de bovenzijde open rasterwerk, zodat voorbijgangers zich niet opgesloten voelen.
21 Plaats op hoeken van projectgebieden open bouwhekken, zodat er zichtlijnen ontstaan tussen de verschillende weggebruikers.


Zichtbaarheid bij duisternis

22 Plaats langs hekwerken waarlangs verkeer rijdt een rij met retroreflecterende geleidebakens, zodat ze ook bij duisternis goed zichtbaar blijven.
23

Plaats geleidebakens en halfhoge open hekwerkdelen in dezelfde fundatieblokken voor een efficiënt ruimtegebruik.


Op deze wijze is er meer ruimte beschikbaar voor zowel het werk als het wegverkeer.


Doe mee aan onze 2-daagse cursus TV2 ‘Bebording en bebakening bij wegafzettingen’ en leer nog veel meer over materiaal wat je kan en mag inzetten om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen.

 

1 commentaren tot heden...


Betr: Elk werk een veilig bouwhek

De afbeelding bij punt 15 komt me bekend voor ;-)
Helder verhaal. Waar we gezamenlijk hard aan werken om het overal zo te krijgen in gemeente Amsterdam.

Door Daan Koomen, BLVC-Coördinator IB Amsterdam op   donderdag 14 december 2017 22:55

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren