Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
sep 5

Geplaatst door: Peter Veringmeier
dinsdag 5 september 2017 13:51  RssIcon

Tijdens diverse BLVC-inspecties word ik steeds weer geconfronteerd met aannemers die onverantwoord omgaan met de veiligheid van passerende verkeersdeelnemers. Na eerdere artikelen over het veiligheidsbewustzijn bij aannemers en de borging van omgevingsveiligheid in aanbesteding en contracten van (wegen)bouwprojecten sta ik in dit artikel stil bij het gebrek aan toezicht door wegbeheerders.Wegbeheerders worstelen met de vraag hoe men meer sturing kan geven aan de gewenste uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit met als doel om de Veiligheid, Bereikbaarheid en Leefbaarheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Ik kom hierbij veel verschillende manieren van aanpak tegen. Er is bijna geen organisatie die hetzelfde beleid voert of dezelfde regels hanteert. Telkens weer zie ik dat men binnen de eigen organisatie het wiel opnieuw aan het uitvinden is. Hierbij wordt veelal in hokjes gedacht om vooral een eigen verantwoording af te bakenen en grip te krijgen op dit lastige onderwerp.


Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel


Ingegeven door een hoge werkdruk wordt er structureel onvoldoende capaciteit vrij gemaakt om zowel beleidsmatig als in de werkvoorbereiding en het toezicht een kwaliteitsverbetering door te voeren op BLVC-gebied. Ambtenaren krijgen 'tijdelijke verkeersmaatregelen' als extra taak erbij, waarbij de omvang van die taken en verantwoordelijkheden nauwelijks worden vastgelegd. De bij die extra taken horende bevoegdheden ontbreken vaak helemaal hierbij.


Veiligheid is niet vanzelfsprekend

In een blog Borging van omgevingsveiligheid in aanbesteding en contracten schreef ik al dat Veiligheid vaak ontbreekt als gunningscriteria bij aanbestedingen. Maar ook bij het toezicht op de uitvoering is er nog veel mis.


Het maakt hierbij niet uit of ik bij een kleine of grote gemeente ga kijken. Het maakt niet uit of er dikke BLVC-plannen, met faserings-, afzettings- en omleidingstekeningen worden gemaakt. Het staat of valt uiteindelijk met de wijze waarop BLVC in de praktijk wordt uitgevoerd.


Bewuste Bouwers

De aannemers die op BLVC-gebied het beste voor hebben zijn georganiseerd in de stichting Bewuste Bouwers. Op hun website is te lezen dat de stichting een organisatie is die een bouwplaats niet langer een wereld op zichzelf vindt, maar juist onderdeel van de samenleving. Als bedrijf heb je de intrinsieke motivatie om een Bewuste Bouwer te zijn. Een Bewuste Bouwer onderscheidt zich dan ook met zijn bouwplaats op het gebied van omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid.


Om te toetsen of bedrijven zich aan de gedragscodes van de stichting houden worden er audits gehouden en mysterie bezoeken afgelegd. Een mysteriebezoeker gaat onaangekondigd naar de bouwplaats, loopt een ronde om de bouwplaats of, bij uitgestrekte projecten, een gedeelte van de bouwplaats. Dat ook deze bewuste bouwers niet altijd goed presteren heb ik al eens geschreven in een blog Hoe groot is het veiligheidsbewustzijn bij aannemers?


Mysteriebezoeken

Afgelopen zomer heb ik enkele projecten bezocht, waarbij je mag verwachten dat de aannemer zich bewust is van de omgeving waarin hij werkt en dat zowel opdrachtgever, wegbeheerder als aannemer er alles aan doen om BLVC te borgen tijdens de uitvoering. Ik heb onaangekondigd enkele mysteriebezoeken gebracht aan Gouda, Leiden, Haarlem, Den Haag en Amsterdam.


Helaas moet ik constateren dat ondanks de mooie woorden in beleids- en projectdocumenten van zowel overheid als bedrijfsleven (die ik heb mogen inzien) het in de dagelijkse praktijk nog vaak droevig gesteld is met de veiligheid tijdens de uitvoering.


De stichting Bewuste Bouwers laat op zijn website vaak mooie en slimme 'Best Practices' zien, die als voorbeeld dienen en anderen moeten stimuleren om ook bewust tot verbeteringen te komen. Helaas zou ik elke week wel een voorbeeld kunnen laten zien van 'Bad Practices' (ook op projecten waarvan de aannemer zich profileert als Bewuste Bouwer), waarbij afspraken niet worden nageleefd en wet- en regelgeving wordt overtreden. De veiligheid van met name voetgangers en fietsers komt hierbij zo vaak in het gedrang dat het eigenlijk een wonder is dat er niet meer ongelukken gebeuren in alle hectiek van het werk.


Beelden zeggen meer dan duizend woorden

Klik op onderstaande afbeeldingen om de filmbeelden te bekijken.Kruisende voetgangers of een "kruisweg voor voetgangers"
bij de herinrichting van het Stationsplein Hollands Spoor in Den Haag.Wegverkeer en voetgangers in de verdrukking
tijdens de herinrichting van de Zijlvest in Haarlem.Verkeersregelaar als levende langsafzetting bij de herinrichting van de Rode Loper
op de kruising van de Centuurbaan met de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam.Vergeten klusjes worden alsnog met een provisorische afzetting uitgevoerd
op de kruising van de Gerard Doustraat met de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam.Je gestalde fiets wordt ingezet als langsafzetting om een werkende mobiele kraan op afstand te houden
en vervolgens moet je al slalommend door het werkvak lopen langs stratenmakers
bij de herinrichting van de Rode Loper op de Vijzelgracht in Amsterdam.Een omleidingsroute voor fietsers vanaf het Rokin
biedt onvoldoende veiligheid door de intensiteit en menging van het verkeer
op de kruising met de Nes in Amsterdam.


Gebrek aan toezicht

Tijdens de schouwrondes word ik vaak aangesproken door een wegwerker, verkeersregelaar of uitvoerder. Men vindt het niet prettig dat hun werk onaangekondigd wordt gefotografeerd en gefilmd. En men wil vooral niet dat ik ga klagen bij een opdrachtgever of wegbeheerder of het beeldmateriaal publiceer op social media. Die angst komt natuurlijk voort uit het feit dat men zelf heel goed beseft op dat moment niet goed bezig te zijn. En dat gebeurt altijd alleen op het moment dat ik langs kom. Want voor de rest zijn ze natuurlijk altijd goed bezig.


Opvallend tijdens al die schouwrondes is dat ik zelden toezichthouders van de opdrachtgever of wegbeheerder tegenkom. En als ze al aanwezig zijn, dan:

  • ligt hun focus niet op BLVC tijdens de uitvoering;
  • zien ze vaak niet wat er verkeerd gaat;
  • hebben ze geen bevoegdheden om op te kunnen treden;
  • gedogen ze hetgeen geconstateerd wordt ten behoeve van de voortgang van het project.


Nu kan toezicht en handhaving ook worden uitgevoerd door BOA's, politie en de Inspectie SZW. Maar voor alle toezichthouders geldt dat het structureel ontbreekt aan geld, tijd, capaciteit, kennis, ervaring, mandatering en bevoegdheden. En dat weet elke aannemer natuurlijk ook!


Het roer moet om

Ik vraag me wel eens af waar we allemaal mee bezig zijn?

Waar doen we het allemaal voor? Minder hinder voor die burger?

Of houden we onszelf voor de gek?


Het resultaat binnen de bouwwereld is met een toename van ongelukken helaas bedroevend! Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich vorig jaar liefst 470 ernstige ongelukken voorgedaan, een stijging van 11% ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit een bericht in Cobouw met cijfers van de Inspectie SZW. In 2016 vielen er in totaal 16 doden in de bouw. Het aantal dodelijke slachtoffers nam daarmee in een jaar tijd met 77% toe.


De stemming over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is op 11 juli door de Eerste Kamer uitgesteld. Met het wetsvoorstel wordt beoogd om de kwaliteit voor het bouwen te verbeteren door de introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsbewaking door private instellingen binnen de utiliteitsbouw. Dat van een dergelijke zelfregulering binnen de GWW-sector nog geen sprake is heb ik met de filmpjes in dit artikel aangetoond.


Hoogste tijd dat wegbeheerders hun verantwoordelijkheid nemen en (op drukke bouwplaatsen) professioneel geschoolde vakmensen aanstellen voor de controle op en handhaving van BLVC-aspecten. Deze toezichthouders moeten daarbij dan wel voldoende bevoegdheden krijgen om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken!

 

18 commentaren tot heden...


Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Peter, een helder verhaal. Helaas constateer ik ook in mijn BLVC-ronden dat veel opdrachtgevers/wegbeheerders doorstroming een hogere prioriteit geven dan veiligheid voor de wegwerkers. Terwijl wettelijk de opdrachtgevers/wegbeheerders diverse verplichtingen hebben in de aanbestedingsfase conform het Arbeidsomstandighedenbesluit (veiligheids- en gezondheidsplan inclusief een RI&E). De problematiek begint dus nog eerder in het totale proces.

Door Frank Visseren, Projectadviseur integrale veilighe op   dinsdag 19 september 2017 8:28

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Nou daar kunnen wij van Veilig en Schoon wellicht bij helpen. Gemeenten dienen hier meer heen te kijken. Uiteraard heeft de aannemer ook zeer zeker zijn/haar verantwoordelijkheid in dit.

Door Math Schepers, Eigenaar bij Veilig & Schoon en de op   dinsdag 19 september 2017 8:30

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Hoi Frank, Daar ben ik het volledig mee eens. Hier heb ik 1 maart 2017 al aandacht aan besteed in een artikel: www.verkeersmaatregelen.nl/Home/Weblog/tabid/547/EntryId/47/Borging-van-omgevingsveiligheid-in-aanbesteding-en-contracten.aspx

Door Peter Veringmeier op   dinsdag 19 september 2017 8:35

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

De oplossing komt niet van één partij. Alleen samen los je dit op.
Veiligheid is om te beginnen geen 'product' of 'dienst' die je in een contracteis vast kan leggen. Het is een 'way of thinking', een manier waarop je omgaat met een dynamische omgeving.

Zo lang als een aannemer zich echter op laat jutten door een planning, opdrachtgever, BLVC-instantie, subsidieregeling van de klant of domweg winst en zolang als een opdrachtgever verwacht dat de veiligheid op de werken door de toepassing van een BLVC-plan, EMVI-criterium, etc voldoende geborgd is en veiligheidsmaatregelen geen gevolgen voor de planning of de kosten hebben veranderd er helemaal niets.

Trouwens, de omgeving zou zich ook wat vaker mogen realiseren dat omlopen, omrijden of omfietsen helemaal niet zo erg is als het lijkt. Dat moet dan uiteraard wel veilig om het werk heen, het liefste met een ruime boog.
Niet zoals nu met een corridor door het werkvak omdat het nu eenmaal een eis is in een contract dat alle verkeer doorgang moet houden tijdens de werkzaamheden terwijl daar helemaal geen ruimte voor is.

Je gezonde verstand gebruiken en het onderwerp veiligheid in de praktijk niet bij één partij wegleggen. Ik denk dat de verbetering daar zou moeten beginnen.

Door William Verbeij, omgevingsmanager bij Van Gelder B op   dinsdag 19 september 2017 18:06

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Belangrijk is ook de concurrentiepositie. Tegen de opdrachtgever zeggen dat je niet zo wilt werken, betekent doorgaans dat de opdracht niet gegund wordt. Een opdrachtnemer met minder 'gezeur' mag dan alsnog het werk uitvoeren.

Een wegafsluiting wordt volgens diverse overheden niet geaccepteerd omdat de impact te groot is voor de bewoners in de directe omgeving. Dat hierdoor juist langdurigere en gevaarlijke situaties ontstaan, is ondergeschikt.

Beide situaties helaas meerdere keren meegemaakt en ook diverse opdrachten misgelopen omdat we het niet eens waren met het gebrek aan veiligheid voor onze medewerkers.

Door Piet van der Meulen, rental supplier of fences and op   woensdag 20 september 2017 9:09

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Wegbeheerders (ver)wijzen (te) vaak naar de aannemer voor de verantwoordelijkheid van correcte plaatsing van tijdelijke verkeersmaatregelen.
Laatst nog een melding gemaakt bij de wegbeheerder van een gevaarlijke situatie, waarna de wegbeheerder mij doorverwijst naar de aannemer en de aannemer die mij weer doorverwijst naar de wegbeheerder...

Door Ralf Kastelijn, Verkeerskundig ontwerper bij Kragt op   woensdag 20 september 2017 9:12

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Afgezien van het feit dat ik het roerend eens ben met schrijver, valt het me op dat ik het woord 'verkeersregelaar' in dit hele betoog slechts 1 keer tegenkom....

Door John Delsing, accountmanager bij TrafficCom.nl op   woensdag 20 september 2017 9:14

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Helemaal eens dat de bouwsector beter kan presteren en de omgevingsveiligheid moet toenemen.
Stichting Bewuste Bouwers doet dit door Best Practices en goede voorbeelden te verspreiden. Door te laten zien dat het (makkelijk) anders kan willen we de Bad Practices terug te brengen en de omgevingshinder verminderen en de omgevingsveiligheid verhogen. Voorbeelden zoals verkeersborden met een knipoog te gebruiken. ( zie www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6300749086119333888 )
Tijdens het BLVC café voeren we deze discussie met elkaar: welke werkwijze is effectief en werkt blijvend. Het zijn voorbeelden om verder met elkaar op te pakken. Bewuste Bouwers verspreidt goede voorbeelden verder om te inspireren en de projecten te laten excelleren. We hebben nog niet de hele bouwsector mee bereikt, maar daar werken we samen aan volgens mij Peter. Ik spreek je graag weer op 5 oktober bij het volgende BLVC café. Tot dan. www.linkedin.com/groups/8449754

Door Ilja Werkhoven, directeur Bewuste Bouwers op   woensdag 20 september 2017 14:40

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Hallo Ilja,
Ik waardeer de stichting Bewuste Bouwers zeer en ondersteun jullie visie en doelstellingen van harte. Ik hoop dan ook dat de door jullie ingezette beweging van kwaliteitsverbetering breed binnen de gehele bouwsector versterkt zal worden.

Helaas zie ik dagelijks nog te veel slechte voorbeelden, die ik niet onbenoemd wilde laten. Uit de reacties op dit artikel blijkt ook wel dat meer mensen dit zo ervaren.

Gelukkig laat Bewuste Bouwers juist de goede voorbeelden zien, want ik begrijp heel goed dat slechte voorbeelden niet erg inspirerend zijn om het anders te willen doen. Ga dus vooral dus zo door!

Door Peter Veringmeier op   woensdag 20 september 2017 14:41

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Toezicht? Toezicht is een vangnet. Je moet gewoon kwaliteit leveren en als je daar ondersteuning bij nodig hebt (lerende organisatie) dat regelen. Bewuste Bouwers zijn ook zelfstandige bouwers met een eigen verantwoording.

Door Adri C.P. Frijters, Consultant bij A3-A op   woensdag 20 september 2017 14:45

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Dit is een probleem wat inderdaad al jaren speelt.

Door Nico Willemsen, manager op   donderdag 21 september 2017 9:38

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

ze moeten is leren om de juiste borden ed op de juiste plaats te zetten en beijvoorbeeld een snelheids beperking vlak voor een Kruissing enz

Door frans op   donderdag 21 september 2017 22:19

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Aangezien er vanuit de opdrachtgever veel waarde wordt gehecht aan bereikbaarheid is, in de praktijk, de scheiding tussen openbare ruimte en werk ruimte vaak minimaal.

Ik ben er van overtuigd dat er, naast de slechte voorbeelden, ook veel goed voorbeelden zijn. Wanneer een aannemer en een opdrachtgever bewust om gaan met veiligheid voor zichzelf en zijn omgeving en hier maatregelen voor treft moet de burger / weggebruiker hier ook wel op een juiste wijze gebruik van maken.

Helaas maken wij maar al te vaak mee dat voetgangers, fietsers en automobilisten de genomen maatregelen negeren waarmee ze een gevaar zijn voor zichzelf en de aannemer.

Om de veiligheid te bevorderen ben ik van mening dat niet alleen de bouwer en de opdrachtgever bewust bezig moet zijn maar ook zeker de burger.

Ik vraag mij af hoe je het bewustzijn kan vergroten?

Door Jack de Bruin, werkvoorbereider Gebr. Min BV op   vrijdag 22 september 2017 10:18

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Volgens mij gaat het hier om project(en). Bij een project als dit hoort een contract en daar staat in wie, waar verantwoordelijk is, en uiteindelijk is de wegbeheerders altijd eindverantwoordelijk.
Dit heeft niks te maken dat een ambtenaar tijdelijke verkeersmaatregelen als extra taak erbij krijgt.

Fietsers stappen gewoon niet af tenzij er een agent bij staat.

Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Leg het werk maar een keer stil als de situatie onveilig is.

Door Remy Brouwer, opzichter bij de gemeente Vlaardinge op   vrijdag 22 september 2017 18:19

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Mooi artikel.

In het verleden heb ik als toezichthouder voor de gemeente het werk van de groenaannemer enkele keren stil moeten leggen ivm gevaarlijke situaties. Dit uiteraard pas na enkele waarschuwingen en besprekingen in het bouwoverleg. Wie niet horen wil moet maar voelen. Tenslotte is de gemeente als wegbeheerder eindverantwoordelijk en kan daarom ook aansprakelijk gesteld worden als ze niet adequaat optreed tegen misstanden betreffende richtlijn 96b CROW. Deze is door de rechter enkele jaren geleden verheven tot norm.

Door Robert Mansink, eigenaar FactorGroen op   maandag 25 september 2017 20:36

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Klopt zit te veel fouten in de voorbereiding en in goede afstemming en controle achteraf.

Door Abdelkader.Amrana, Toezichthouder bij Schiphol Air op   maandag 25 september 2017 20:38

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Herkenbaar is het hokjesdenken ... ON of OG moet iets doen ... slechte voorbeelden of mooie goede voorbeelden ... nmm beter : samen doen ... luisteren naar elkaar ... 2 plaatjes naast elkaar eerst verkeerd en direct ernaast hoe wel.... pas dan gaat het lerend werken dan wordt het praktisch. Praat dus in de keet ON EN OG met de werkvloermensen samen over wat stoort en bepaal samen hoe het beter kan. Te vaak weet de werkvloer de reden van een afspraak niet. En dan zal hij ook niet worden toegepast of verkeerd worden toegepast.

Door Ron Rejinders RABC op   woensdag 4 oktober 2017 22:14

Betr: Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!

Wat me opvalt is dat er veel kennis is onder de lezers en iedereen wel weet hoe dingen beter kunnen. Maar de normale verkeerssituaties op zich zijn vaak al erg onduidelijk en onveilig ingericht. In hoeveel situaties is de weg eigenlijk al te smal waardoor 2 personen auto's als langs het stoeprandje moeten rijden om elkaar te passeren. Maak van 1 of beide auto's een vrachtwagen en je zult meteen al je wielen over het stukje stoep moeten laten lopen. Tel daar nog eens de appende fietsers en voetgangers bij op. Met andere woorden we zijn als weggebruikers / wegwerkers in het normale leven al gewend om de openbare ruimte te zien als hindernisbaan en bekijken zo ook de situatie rondom wegwerkzaamheden. Het mengen van de verschillende verkeersstromen wordt door het ontwerp en inrichting van de weg al vaak min of meer opgelegd. De ene keer gaat een verkeersontwerp er vanuit dat die fietser een halve acrobaat is en de andere keer verwacht men van diezelfde fietser dat hij of zij weer keurig langs het lijntje fietst.

Door Paul moes op   vrijdag 14 december 2018 15:00

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren