Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
Auteur: Peter Veringmeier Gecreëerd: vrijdag 20 augustus 2010 9:01 RssIcon
-
Door Peter Veringmeier op dinsdag 7 juli 2015 15:18

Wielerfans die de Tour de France op 4 en 5 juli in Nederland volgden, konden niet om de genomen verkeersmaatregelen heen. Maar voor het nemen van verkeersmaatregelen die de doorgang belemmeren van weggebruikers dient de wegbeheerder een verkeersbesluit te nemen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 2 gemeenten op de route door 16 gemeenten in Nederland dit besluit hebben genomen voor de doorkomst van de Tourkaravaan.


Hoe kan het dat diverse gemeenten de verkeerswetgeving zo verschillend interpreteren? En waarom nemen deze wegbeheerders onnodig risico op stillegging van de Tour en voldoen ze niet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

Door Peter Veringmeier op dinsdag 16 juni 2015 20:59

Ik heb groot respect voor weginspecteurs, die dag in dag uit klaar staan om te zorgen dat wij veilig over rijks wegen kunnen blijven rijden. Dat dit niet zonder gevaar is, bleek maar weer eens op 15 juni op de A1, toen voor de zoveelste keer in korte tijd een weginspecteur slachtoffer werd van een aanrijding.


Het verbaast me dan ook dat deze koene ridders na zoveel ongevallen nog steeds met hun gele pick-up de weg op gaan en hun eigen veiligheid met beperkte middelen in de waagschaal leggen.


Gelden er voor weginspecteurs andere veiligheidsnormen?

In deze weblog ga ik hier dieper op in.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 16 juni 2015 20:27

Rijkswaterstaat heeft vanaf 23 maart 2015 op veertig plekken langs trajecten waarvan bekend is dat er regelmatig rode kruizen worden genegeerd bebording geplaatst met een boodschap die gericht is op het tegengaan van dit onwenselijk gedrag van weggebruikers.


In deze weblog vraag ik me af hoe effectief deze borden zijn en of ze geen precedentwerking oproepen.

Door Peter Veringmeier op maandag 12 januari 2015 12:23

Ik heb de nieuwe publicatie Maatregelen op niet-autosnelwegen Werk in uitvoering 96b en het bijbehorende Handboek Wegafzettingen 96b voor je beoordeeld. Hierbij is gekeken naar de eigenschappen en inhoud van de uitgegeven publicaties. Wat ervaar ik als zinvol en wat als een gemis? Hoe werkt het nieuwe selectiesysteem en brengt het me wat ik ervan mag verwachten? Mijn bevindingen kan je lezen in deze weblog. Wat mijn bevindingen zijn kan je lezen in deze weblog.

Door Peter Veringmeier op woensdag 24 december 2014 11:47

Veringmeier Verkeersmanagement kan terugkijken op een jaar, waarin jij als klant ons weer het vertrouwen gaf om verder te werken aan onze missie: het toepassen van verkeersmaatregelen makkelijker te maken. Dit geeft ons weer de inspiratie om ook het komend jaar jou weer van dienst te zijn met onze adviezen, opleidingen en software.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 21 oktober 2014 10:43

Nederland kent vanaf 1 januari 2015 veertien nieuwe verkeersborden. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 dat minister Schultz - van Haegen eind september naar buiten heeft gebracht. Volgens de minister moeten de nieuwe verkeersborden vooral bijdragen aan de duidelijkheid in het verkeer in een aantal situaties. Bij het ontwerpbesluit zelf zijn echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Het lijkt erop dat niet over alle borden evengoed is nagedacht. In onze weblog lees je er meer over.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 9 september 2014 8:10

Gemeenten willen steeds vaker de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verbeteren door rondom scholen schoolzones in te richten. Hiermee wordt beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren, de bebording rondom basisscholen te uniformeren en weggebruikers meer bewust te maken van hun gedrag in het verkeer.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 20 juni 2014 12:47

Met de zomervakantie voor de deur is iedereen er aan toe om zichzelf weer eens goed op te laden. Dit begrip heeft echter ook een betekenis bij elektrische auto’s. Deze blog gaat in op de voor- en nadelen van elektrisch rijden en wat er komt kijken bij het plaatsen van oplaadpunten.

Door Peter Veringmeier op maandag 28 april 2014 15:01

In het voorjaar worden traditioneel veel evenementen gehouden. Marathons, wielerrondes en kermissen zorgen ervoor dat de openbare ruimte tijdelijk niet zo openbaar meer is en slechts bestemd voor het tijdelijke doel. Hiervoor moeten net als bij wegwerkzaamheden vaak tijdelijke parkeerverboden worden ingesteld. Dat wegbeheerders hierbij vaak geen handhaafbare en afdwingbare bebording toepassen op reguliere parkeergelegenheden maakt het allemaal niet duidelijker. Gelukkig ziet de gemiddelde weggebruiker vaak wel het belang van het parkeerverbod in, anders had menig wegbeheerder een groot probleem.

Door Peter Veringmeier op woensdag 26 februari 2014 13:56

De rotonde is als verkeerskundig knooppunt niet meer weg te denken uit onze dorpen en steden. In eerste instantie werd de rotonde het visitekaartje van de wegbeheerder. Met fraaie beplanting of een kunstwerk werd het karakteristieke karakter van een stad of dorp benadrukt. Momenteel zien we echter een tendens dat diezelfde rotonde uit kostenoverwegingen in de uitverkoop gaat.