Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
Auteur: Peter Veringmeier Gecreëerd: vrijdag 20 augustus 2010 9:01 RssIcon
-
Door Peter Veringmeier op donderdag 26 mei 2011 12:18
Wij mensen hebben dezelfde voorouders als de apen. Dit is soms nog goed te zien aan ons gedrag. Diverse wegbeheerders apen veelvuldig de ander na, wat bij de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen nogal eens leidt tot verwarrende en niet te handhaven bebording.
Door Peter Veringmeier op vrijdag 25 maart 2011 17:38

Sinds 1 maart 2009 is de Regeling verkeersregelaars 2009 van kracht, houdende regels met betrekking tot de opleiding, de aanstelling, de examinering en de uitrusting van verkeersregelaars. Tijd om eens terug te kijken of alles nu wel zo goed geregeld is.

Door Peter Veringmeier op woensdag 16 februari 2011 21:56

In januari werd Nederland weer geconfronteerd met een verkeersongeval op een zebrapad, waarbij twee kinderen ernstig gewond raakten. De schuld van een dergelijk ongeval wordt altijd bij de gebruiker van de rijbaan gelegd, maar wegbeheerders hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 18 januari 2011 16:20

Terugkijkend op de jaarwisseling 2010-2011 is er weer veel vuurwerkschade aangericht aan gemeentelijke eigendommen. Het gaat hierbij met name om schade aan verkeersborden. Vaak zijn het groepen jongeren, die er plezier in hebben om het knaleffect niet alleen te horen, maar ook zichtbaar te krijgen. Overheden proberen elk jaar weer om de schade te verhalen op de daders.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 10 december 2010 16:53

Terugkijkend op het jaar 2010 stonden veel verkeerslichten die de doorstroming van de economie moesten regelen nog op rood. Vooral bij gemeentelijke wegbeheerders werden projecten stopgezet, uitgesteld of afgelast. Verkeersmanagement is erop gericht om het verkeer niet te laten stagneren, maar juist door te laten stromen. Zou de politiek daar wat van kunnen leren?

Door Peter Veringmeier op vrijdag 12 november 2010 16:00

Veel mensen lossen graag een puzzel op en daarom staan de kranten en tijdschriften dagelijks vol met kruiswoordraadsels, sudoku’s en cryptogrammen. Ook op de televisie kijken we graag naar een kenniskwis. Blijkbaar spoort dit verkeerskundig Nederland regelmatig aan om ook zelf de nodige raadsels te verzinnen. Dat dit tot hoofdbrekens en ongewenste consequenties kan leiden leest u in deze weblog.

Door Peter Veringmeier op donderdag 14 oktober 2010 13:09

Het seizoen van beursbezoeken staat weer voor de deur en leveranciers staan dan vooraan om hun nieuwe producten onder uw aandacht te brengen. Op het gebied van verkeersmaatregelen worden regelmatig allerlei toepassingen gepresenteerd, die bij nader inzien niet voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Een voorbeeld hiervan is het alternatief voor de gele verkeerszuil met het blauwe verkeersbord D2.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 17 september 2010 16:47

Als een weggebruiker een overtreding begaat dan loopt hij de kans om een bon te krijgen of zelfs zijn rijbewijs te verliezen. Maar hoe zit dat als de wegbeheerder een overtreding begaat. Hij weet dat hij zich aan de BABW en de UV BABW moet houden, maar overtreed toch vaak de regels. Wie geeft de wegbeheerder dan een bon?