Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
Auteur: Peter Veringmeier Gecreëerd: vrijdag 20 augustus 2010 9:01 RssIcon
-
Door Peter Veringmeier op maandag 12 januari 2015 12:23

Ik heb de nieuwe publicatie Maatregelen op niet-autosnelwegen Werk in uitvoering 96b en het bijbehorende Handboek Wegafzettingen 96b voor je beoordeeld. Hierbij is gekeken naar de eigenschappen en inhoud van de uitgegeven publicaties. Wat ervaar ik als zinvol en wat als een gemis? Hoe werkt het nieuwe selectiesysteem en brengt het me wat ik ervan mag verwachten? Mijn bevindingen kan je lezen in deze weblog. Wat mijn bevindingen zijn kan je lezen in deze weblog.

Door Peter Veringmeier op woensdag 24 december 2014 11:47

Veringmeier Verkeersmanagement kan terugkijken op een jaar, waarin jij als klant ons weer het vertrouwen gaf om verder te werken aan onze missie: het toepassen van verkeersmaatregelen makkelijker te maken. Dit geeft ons weer de inspiratie om ook het komend jaar jou weer van dienst te zijn met onze adviezen, opleidingen en software.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 21 oktober 2014 10:43

Nederland kent vanaf 1 januari 2015 veertien nieuwe verkeersborden. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 dat minister Schultz - van Haegen eind september naar buiten heeft gebracht. Volgens de minister moeten de nieuwe verkeersborden vooral bijdragen aan de duidelijkheid in het verkeer in een aantal situaties. Bij het ontwerpbesluit zelf zijn echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Het lijkt erop dat niet over alle borden evengoed is nagedacht. In onze weblog lees je er meer over.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 9 september 2014 8:10

Gemeenten willen steeds vaker de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verbeteren door rondom scholen schoolzones in te richten. Hiermee wordt beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren, de bebording rondom basisscholen te uniformeren en weggebruikers meer bewust te maken van hun gedrag in het verkeer.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 20 juni 2014 12:47

Met de zomervakantie voor de deur is iedereen er aan toe om zichzelf weer eens goed op te laden. Dit begrip heeft echter ook een betekenis bij elektrische auto’s. Deze blog gaat in op de voor- en nadelen van elektrisch rijden en wat er komt kijken bij het plaatsen van oplaadpunten.

Door Peter Veringmeier op maandag 28 april 2014 15:01

In het voorjaar worden traditioneel veel evenementen gehouden. Marathons, wielerrondes en kermissen zorgen ervoor dat de openbare ruimte tijdelijk niet zo openbaar meer is en slechts bestemd voor het tijdelijke doel. Hiervoor moeten net als bij wegwerkzaamheden vaak tijdelijke parkeerverboden worden ingesteld. Dat wegbeheerders hierbij vaak geen handhaafbare en afdwingbare bebording toepassen op reguliere parkeergelegenheden maakt het allemaal niet duidelijker. Gelukkig ziet de gemiddelde weggebruiker vaak wel het belang van het parkeerverbod in, anders had menig wegbeheerder een groot probleem.

Door Peter Veringmeier op woensdag 26 februari 2014 13:56

De rotonde is als verkeerskundig knooppunt niet meer weg te denken uit onze dorpen en steden. In eerste instantie werd de rotonde het visitekaartje van de wegbeheerder. Met fraaie beplanting of een kunstwerk werd het karakteristieke karakter van een stad of dorp benadrukt. Momenteel zien we echter een tendens dat diezelfde rotonde uit kostenoverwegingen in de uitverkoop gaat.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 17 december 2013 14:14

In de loop der jaren worden de door CROW uitgebrachte richtlijnen regelmatig ter discussie gesteld. In een serie blogs ga ik dieper in op het (on)gelijk van de CROW-richtlijnen 96a/b. In het derde en tevens slotdeel ga ik in op tegenstrijdigheden met de wet en kom ik tot een eindafweging.

Door Peter Veringmeier op woensdag 27 november 2013 10:21

Tijdens de Infra Relatiedagen op 29 oktober 2013 in Gorinchem heeft CROW de Online Tools Werk in Uitvoering 96a en 96b gepresenteerd. Met de belofte dat de tools meer zijn dan de digitale tegenhangers van de gelijknamige handboeken wegafzettingen, was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Volgens CROW kan met de ingebouwde zoekwizard snel en eenvoudig de juiste wegafzetting bij wegwerkzaamheden worden geraadpleegd.

Door Peter Veringmeier op maandag 25 november 2013 13:40

De door CROW uitgebrachte richtlijnen staan regelmatig ter discussie. In een serie blogs ga ik dieper in op het (on)gelijk van de CROW-richtlijnen 96a/b. Vandaag deel 2 over de nadere invulling van de wet en onderlinge tegenstrijdigheden.