Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
apr 15

Geplaatst door: Peter Veringmeier
zondag 15 april 2018 13:22  RssIcon

De lente is al begonnen, dus is het weer tijd voor de voorjaarsschoonmaak! Ook verkeersborden vragen om een sopje. Om je op weg te helpen lees je in deze blog waarom een frequente reiniging noodzakelijk is, welke reinigingsmethodes er zijn en waar je op moet letten bij de uitvoering daarvan.Zichtbaarheid van verkeersborden

Borden moeten snel gezien en herkend worden door alle weggebruikers en onder alle omstandigheden, op momenten dat zij behoefte en/of gelegenheid hebben ernaar te kijken. Voor het overbrengen van een belangrijke boodschap met verkeersborden moeten hoge eisen gesteld worden aan de plaatsing, uitvoering en onderhoud ervan.


Het is belangrijk om de uitvoering van verkeersborden af te stemmen op de zichtbaarheid, herkenbaarheid en leesbaarheid onder slechte weersomstandigheden en duisternis. In dit verband heeft de toepassing van retroreflecterend materiaal veel verbetering gebracht.


Veroudering

Retroreflecterende folie blijft echter niet eeuwig zijn functie behouden. Veroudering van de folie speelt een belangrijke rol. In de NEN 3381 zijn drie retroreflectieklasses omschreven. Een verkeersbord voorzien van reflectiefolie klasse I is voor maximaal 7 jaar goedgekeurd. Een verkeersbord voorzien van reflectiefolie klasse II is voor maximaal 10 jaar goedgekeurd en een verkeersbord voorzien van reflectiefolie klasse III is voor maximaal 12 jaar goedgekeurd. De retroreflecterende werking van de folie op verkeersborden ouder dan 7, 10 of 12 jaar wordt niet meer gegarandeerd.


Het exact meten van de (rest)waarde van de retroreflecterende werking kan alleen met behulp van professionele apparatuur. Een beoordeling in eigen classificaties is subjectief en niet maatgevend. Het kan best zo zijn dat sommige verkeersborden die gunstig staan opgesteld ook na 10 jaar er nog goed uitzien, terwijl de reflectiewaarde na deze tijd beneden een acceptabel niveau is gedaald. Het weer is een van de factoren die daarbij vooral van invloed is.


Vervuiling

De gevolgen van vervuiling vormen ook een factor om rekening mee te houden. Uit onderzoek blijkt dat vervuiling leidt tot 10-15% minder retroreflectie en maar liefst 70% minder leesbaarheid. Bij vervuiling neemt de werking van retroreflecterende materialen af en daarmee ook de veiligheid op de weg. Het licht van de koplampen gaat namelijk twee maal door de vervuilende laag heen: de eerste keer om in het retroreflecterende systeem te komen en de tweede keer na reflectie. Dit reduceert de hoeveelheid uittredend licht, wat vooral ten koste gaat van de helderheid en leesbaarheid bij duisternis. In het donker is de mens zijn waarnemingsvermogen immers met 95% gereduceerd. Wanneer dan ook de verkeersborden hun functie verliezen is dat zeer ongunstig en leidt dit in de praktijk tot onoverzichtelijke situaties.Vervuiling kan op diverse manieren zijn aangebracht. Op veel borden zit groene aanslag van bomen en in lommerrijke buurten zie je ook veel vogelpoep. Op gele kokers en laag geplaatste borden komt ook veel zand en stofaanslag voor. Dit wordt in de winter nog eens verergert tijdens het schuiven met sneeuw. Ook kauwgom komt op borden voor. En in bepaalde buurten zie je veel graffiti en stickers op de borden.


Verantwoordelijkheid

Het verkeersbord verliest zijn functie op het moment dat het door omstandigheden niet goed of in zijn geheel niet meer zichtbaar is. In het geval er zich op een bepaalde locatie een ongeval voordoet, zal er onderzoek worden gedaan naar de leesbaarheid van de verkeersborden. Sinds de wijziging in het burgerlijk wetboek van 1992 heeft de wegbeheerder de taak aan te tonen dat hij niet aansprakelijk is in deze situatie.


Reinigingsfrequentie

Regelmatig reinigen van borden is essentieel om de helderheid en leesbaarheid van een bord optimaal te houden. De reinigingsfrequentie is afhankelijk van locatie, bordcategorie, verkeersintensiteit, weersomstandigheden en ouderdom. Zo kan een verkeers- of straatnaambord dat aan een rustige plattelandsweg staat, minder vervuild raken dan borden die langs een gebiedsontsluitingsweg met een hoge verkeersdruk staan. Één keer per jaar reinigen is daarbij de absolute ondergrens. Optimaal worden verkeersborden drie keer per jaar gereinigd; één keer in het najaar, één keer in het begin van de winter en één keer aan het einde van de winter. Op deze wijze behouden de borden gedurende lange tijd hun functie. Tevens betekent goed onderhoud in veel gevallen een verlenging van de levensduur. Daarmee is onderhoud een investering die zich snel terugverdient.

 

Reinigingsmiddelen

Er moet zo min mogelijk gebruik gemaakt worden van chemicaliën voor het reinigen van verkeersborden. Een reinigingsoplossing moet een pH-bereik van 4 tot 10 hebben (binnen milde zuren of milde alkalische limieten). Het reinigingsmiddel moet niet-schurend zijn en mag geen sterke oplosmiddelen bevatten. Als het nodig is om vet, graffiti en resterende lijm van stikkers te verwijderen, gebruik dan een vochtige doek met een oplosmiddel zoals kerosine, minerale alcohol of heptaan.


In geval van een bedrukte folie moet het gebruik van een chemisch reinigingsmiddel zelfs worden vermeden omdat dit de kleuren kan aantasten. Er zijn reinigingsmiddelen bekend die zo agressief zijn dat ze de zeefdrukinkten verwijderden.


Bij de nieuwe techniek van het digitaal printen van kleuren op een witte folie dient er altijd een transparant laminaat aangebracht te worden. Deze beschermt dan gelijk de kleuren maar vormt ook direct een bescherming van de onderliggende reflecterende folie. Het gebruik van een laminaat maakt het gebruik van reinigingsmiddelen zoals detergenten en chemicaliën wel mogelijk. Agressieve middelen of reinigingstechnieken kunnen dan wel het beschermende laminaat beschadigen maar niet de kleur en de reflecterende folie. Langzamerhand wordt het grootste gedeelte van de reflecterende folie digitaal geprint en dus voorzien van een laminaat.

 

Reinigingsmethode

Het reinigen van retroreflecterend materiaal vraagt dezelfde zorg als het reinigen van de lak van een auto. De leveranciers van retroreflecterende folie adviseren om:

  • gebruik te maken van een zachte spons of borstel
  • gebruik te maken van warm water
  • gebruik te maken van een mild reinigingsmiddel zonder schurende of agressieve oplosmiddelen
  • gebruik te maken van oplosmiddelen zoals kerosine, minerale alcohol of heptaan voor het verwijderen van zware vervuiling, vet, graffiti en resterende lijm van stikkers
  • altijd eerst zelf te testen wat het zichtbare effect van het reinigingsmiddel is
  • tot slot het bord af te spoelen met schoon water en droog te maken met een zachte doek of zeem.


De leveranciers stellen in het VNFV-bordenboek 2017 dat beschadigingen (en dientengevolge een kortere levensduur) door het niet naleven van bovenstaande reinigingsrichtlijnen niet vallen onder de afgegeven garantie.


Het reinigen van verkeersborden kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.

  1. Handmatig wassen
  2. Machinaal wassen
  3. Hogedrukreiniging
  4. Osmosereiniging


Elke methode heeft zo zijn voor- en nadelen. Als je wilt weten waar je op moet letten bij de uitvoering daarvan, volg dan onze cursus PP4 'Beheer en onderhoud verkeerstekens'.


Burgerparticipatie

Vanuit sociaal oogpunt is het een sympathieke oplossing om wijk- en buurtverenigingen in te schakelen voor het reinigen van verkeersborden. De bewoners kunnen dan meteen ook lichtmasten, elektrakasten en zitbanken in hun buurt een schoonmaakbeurt geven.


Wijkplatform De Zuidert uit Emmeloord reinigt september 2017 het wegmeubilair


Een gemeente moet goed beseffen dat deze arbeid onder zijn verantwoordelijkheid als wegbeheerder gebeurt en dat de veiligheid van de schoonmaakploeg en van de overige weggebruikers niet in gevaar mag komen. Het is daarom verstandig om de bewoners alleen onder begeleiding op verkeersveilige locaties, zoals op voetpaden en in woonerven te laten werken, tot op die hoogte waar zij zonder hulpmiddelen bij kunnen. Werkzaamheden op verkeersonveilige situaties moeten echter vermeden worden en kunnen beter worden uitbesteed aan bedrijven die vakkundig de juiste tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen nemen.

 


Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren