Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
nov 27

Geplaatst door: Peter Veringmeier
woensdag 27 november 2013 10:21  RssIcon

Tijdens de Infra Relatiedagen op 29 oktober 2013 in Gorinchem heeft CROW de Online Tools Werk in Uitvoering 96a en 96b gepresenteerd. Met de belofte dat de tools meer zijn dan de digitale tegenhangers van de gelijknamige handboeken wegafzettingen, was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Volgens CROW kan met de ingebouwde zoekwizard snel en eenvoudig de juiste wegafzetting bij wegwerkzaamheden worden geraadpleegd.


CROW heeft als kennisinstituut een naam hoog te houden. De richtlijnen worden niet voor niets door de Inspectie SZW gebruikt als toetsingsinstrument voor de Arbowet. Gebruikers van de richtlijnen mogen er dan ook op vertrouwen dat wat CROW adviseert de toets der kritiek kan doorstaan.


Richtlijnen 96a/b

De tools zijn gebaseerd op de Richtlijnen 96a/b. Deze richtlijnen zijn verwoord in 10 boeken. In die boeken worden de richtlijnen ondersteund en vertaald naar de praktijk door de visualisatie van enkele meest voorkomende standaard afzettingen. De afzettingsfiguren van 5 boeken zijn gebundeld in de 2 handboeken Wegafzettingen.


Op deze handboeken is op zich al aardig wat af te dingen. Allereerst ontbreken in de handboeken afzettingsfiguren uit de overige boeken, zoals bij spoorwegovergangen en evenementen. Belangrijke tabellen uit de richtlijnen om de obstakelvrije zone, de maatgevende ontmoeting, de snelheid bij werk in uitvoering, de soort afzetting en het wel of niet gebruiken van een VRI te bepalen zijn niet in de handboeken opgenomen. Bovendien is het zoeksysteem te beperkt om altijd tot de juiste wegafzetting te komen en zijn er veel doorverwijzingen naar andere pagina's, bij met name kortdurende werkzaamheden.


In de verwachting dat deze problemen met de online tool zijn verholpen, komt de gebruiker van een koude kermis thuis.


Werkwijze

Je kan op twee manieren gebruik maken van de tool. Als je al weet welke maatregelfiguur je wilt gaan toepassen, dan kan je die rechtstreeks opvragen door een figuurnummer in te typen. Met een scrolmenu kan je vervolgens het gewenste figuur selecteren. De wizard kan je gebruiken als je nog niet weet welk afzettingsfiguur moet worden toegepast. De wizard leidt je aan de hand van een tiental vragen naar een afzettingsfiguur. Eenvoudig en snel gaat het zeker. Maar of dit tot het gewenste resultaat leidt is nog maar zeer de vraag.


Gestelde vragen

Het eerste bezwaar zijn de gestelde vragen. De antwoorden worden gegeven in een keuzemenu. Afhankelijk van de gekozen optie worden er vervolgvragen gesteld. Het probleem is echter dat een uitleg van het gevraagde en de te kiezen opties ontbreekt. Een hovenier of stratenmaker, die even snel op locatie de wizard wil gebruiken weet echt niet wat er verstaan wordt onder de vaktermen “obstakelvrije zone, wegtype C, V85 en VRI”. Bij het beantwoorden van de vragen kunnen dus onbedoeld een hoop fouten worden gemaakt.


Het tweede bezwaar is dat je bij sommige vragen zelf de oplossing moet kiezen, terwijl de wizard hierin juist zou moeten adviseren. Neem nu bijvoorbeeld de vraag of je een afzetting met of zonder VRI wilt gaan toepassen. Dit weet je helemaal nog niet en wil je juist geadviseerd krijgen.


Getoonde oplossing

Het grootste bezwaar is echter het uiteindelijk weergegeven resultaat. In de handboeken Wegafzettingen worden de plaatjes van de wegafzettingen ondersteund door een tabel met maatvoeringen en een reeks van opmerkingen.


CROW laat dit in het promotiefilmpje op hun website zien, door als resultaat figuur 96b-25 te laten zien. Als we dit resultaat nader bekijken dan weet je niet:

  1. welke snelheidsbeperking er op de borden moet worden toegepast (letter a);
  2. welke maatvoering moet worden toegepast (letters b, c, d en e);
  3. of je de inleidende borden ook aan de linkerkant van de weg moet plaatsen (cijfer 18);
  4. het waarschuwingsbord voor de VRI (cijfer 13);
  5. of de getoonde slingerborden moeten worden vervangen door een andere variant (cijfer 19).


Dit alles staat op een toelichtende pagina in de handboeken beschreven, die de gebruikers van de online tools tot 25 november moesten missen. Met toevoeging van de toelichtende pagina’s in de online tools wordt echter nog steeds niet voor elke situatie het door CROW beloofde uit te voeren afzettingsfiguur getoond. De gebruiker moet eerst de bijgevoegde tabel en opmerkingen lezen en de gegevens daaruit vertalen, om vervolgens zelf visueel het afzettingsfiguur aan te passen (bij afzettingsfiguur 96b-25 volgens bovenstaande opsomming 1 t/m 5).


Hiernaast zijn er nog de volgende bijkomende bezwaren:

  • Niet voor elk wegtype is een apart afzettingsfiguur gemaakt. Zo kan het voorkomen dat de gebruiker een afbeelding krijgt van een kruispunt met een asmarkering op de wegen, terwijl hij op een weg met een middenberm gaat werken.
  • Voor de snelheidsbeperking wordt in de afzettingsfiguren een rond bord met rode rand geplaatst, met daarin de letter a. In het merendeel van de tabellen kan je niet aflezen welke snelheidsbeperking daadwerkelijk moet worden toegepast. Hier wordt slechts verwezen naar paragraaf 3.8. Deze paragraaf wordt echter niet meegegeven en is slechts te vinden in enkele van de 10 grote publicaties uit de serie. Als gebruikers een dergelijke publicatie in kijken, dan wordt in paragraaf 3.8 nog niet meteen duidelijk welke snelheidsbeperking van toepassing is. Eerst moeten nog diverse tabellen worden geraadpleegd, waarbij weer de mogelijkheid bestaat om vergissingen te maken, omdat de snelheidsbeperking van meerdere factoren afhankelijk is.


Artikel 5 Arbowet

Met deze wizard behoort CROW een tool te ontwikkelen die de toets aan artikel 5 van de Arbowet op het gebied van aanrijdingsgevaar kan doorstaan. In artikel 5 Arbowet wordt aangegeven dat er op locatie een risico-inventarisatie moet worden gehouden en dat die schriftelijk moet worden vastgelegd. Bijkomend bezwaar van de tool is dat de gegeven antwoorden niet worden opgeslagen en gekoppeld worden aan het getoonde afzettingsfiguur. Op basis van welke criteria dus tot een wegafzetting is gekomen, is achteraf niet meer controleerbaar.


Conclusie

CROW maakt de belofte “Op elke plaats en op elk tijdstip, eenvoudig en snel de juiste wegafzetting bij wegwerkzaamheden” niet waar. De online tools vertonen dezelfde gebreken als de gelijknamige handboeken, alleen de wizard met vragen geeft enige toegevoegde waarde. De gebruiker van de tools zal echter door het gebruik van de wizard er op vertrouwen dat het getoonde afzettingsfiguur een juiste oplossing biedt voor zijn lokale situatie, wat niet altijd het geval is.


De vraag is dan ook welk doel CROW hiermee wil bereiken. Het toegankelijk maken van de richtlijnen voor een grote doelgroep is op zich een mooi streven en CROW heeft goed gezien dat daar een behoefte ligt. Maar met deze tools ondermijnt CROW de zo zorgvuldig geformuleerde richtlijnen en zal de toepassing eerder leiden tot meer juridische conflicten, dan dat ze veilig werken bevordert. Bovendien gaat CROW hiermee op de stoel van adviseur zitten en je kan je afvragen of een onafhankelijk kennisinstituut dit zou moeten doen. Het is dan ook te hopen dat CROW zich nog eens beraad over de ingeslagen weg en de uitwerking van deze online tools.


1 commentaren tot heden...


Betr: Zijn de online tools 96a/b CROW waardig?

De handboeken (ringbanden) 96a/96b kennen al jaren duizenden tevreden gebruikers. De ontwikkeling bij deze gebruikers vragen om digitale tools. CROW gaat mee in de ontwikkeling, te beginnen bij de handboeken.

Met de Online Tools 96a en 96b kan de gebruiker digitaal eenvoudig maatregelfiguren, ondersteund met snelheidsaanduidingen, maatvoeringen en relevante opmerkingen raadplegen en delen met anderen. De tools zijn niet ontwikkeld om:
- In alle voorkomende situaties sluitende maatwerk maatregelen te geven,
- een volledige risico-inventarisatie in het kader van artikel 5 Arbowet te geven,
- tien publicatie delen te vervangen

CROW geeft collectieve standaard kennis uit. Deze kennis is altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid, een hulpmiddelen voor de praktijk. De gebruiker moet de hulpmiddelen doordacht combineren met zijn eigen vakkennis om tot een passende oplossing te komen. Het spanningsveld tussen gemak en ondoordachte toepassing is hierbij altijd aanwezig. De nieuwe tijd en nieuwe technieken maken hierop geen uitzondering.

Door Ludolf Schouten van CROW op   woensdag 11 december 2013 17:19

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren