Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
jan 26

Geplaatst door: Peter Veringmeier
dinsdag 26 januari 2016 18:11  RssIcon

Het is gebruikelijk dat weginfrastructuurprojecten (Reconstructies of Vervangingsprojecten) zodanig worden gerealiseerd dat het verkeer zo veel mogelijk doorgang vindt. Om dat mogelijk te maken, moet het werk in meerdere fases worden uitgevoerd. Deze traditionele manier van werken heeft als nadeel de daarbij behorende vrij lange uitvoeringsperioden. Omdat bepaalde projecten vanwege de bereikbaarheid nu eenmaal niet gelijktijdig kunnen of mogen worden uitgevoerd, ontstaat een aanzienlijke, onderlinge afhankelijkheid tussen de projecten met alle risico’s van dien (vertraging als gevolg van serieschakeling).


Kort en Hevig

Een manier om een zeer grote tijdwinst bij de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte te realiseren is het werkterrein volledig af te sluiten voor het verkeer. Het ingenieursbureau Amsterdam heeft voor deze werkwijze in 2014 de procedure Kort en Hevig uitgegeven. Kenmerkend bij realisatie van een project conform deze procedure is dat het gehele werkterrein wordt afgesloten voor het verkeer. Al het verkeer wordt omgeleid. Aanliggende bebouwing blijft in principe alleen voor voetgangers bereikbaar. Bij die werkwijze zijn veel voordelen te behalen, zoals:

 1. Aanzienlijke verkorting van de uitvoeringsduur (overlast)
 2. Vermindering van de kwetsbaarheid van de overall-planning van alle infra-projecten
 3. Verlaging van de aanneemsom
 4. Verlaging van de kosten voor Tijdelijke Verkeersmaatregelen
 5. Verlaging Kosten Verkeers Regel Installaties (VRI’s)
 6. Verlaging kosten Directievoering en Toezicht
 7. Minder vaak verstoring van doorstroming
 8. Verhoging van de acceptatie van de overlast
 9. Verbetering van de veiligheid
 10. Verhoging van de kwaliteit van het werk
 11. Vermindering CO2-uitstoot werkverkeer
 12. Verlaging kosten Diensten en Bedrijven
 13. Voor de aannemer een aantrekkelijke, veilige uitvoeringswijze


De nadelen van Kort en Hevig zijn dat al het verkeer moet worden omgeleid en dat de planning van het eigen project kwetsbaarder wordt.

 • Op de omleidingsroutes kunnen knelpunten ontstaan; aanpassen van de VRI’s of tijdelijk grotere opstelvakken kunnen een remedie zijn; dit kan vooraf worden bepaald indien verkeerstellingen voorhanden zijn;
 • De planning van het eigen project is kwetsbaar; als de uitvoeringsperiode van een project sterk wordt teruggebracht, is tijdens de uitvoering minder ruimte om eventuele fouten die tijdens de voorbereiding zijn ontstaan, te kunnen corrigeren.


Bij de werkwijze Kort en Hevig moet de lengte van een omleidingsroute zo beperkt mogelijk blijven. De capaciteit ervan is te berekenen als verkeerstellingen van hoofd- en verzamelwegen beschikbaar zijn. Goede alternatieven zijn echter helaas niet altijd aanwezig. Daarom is niet ieder project geschikt om op deze manier uit te voeren.


Halftime

Gelijktijdig met de ontwikkeling van Kort en Hevig is in Rotterdam een soortgelijk proces doorlopen met de naam Halftime. De naam zegt het al, het doel is projecten in de helft van de gebruikelijke tijd te realiseren. Daarbij wordt gefocust op het totale proces van zowel voorbereiding als uitvoering. SBRCURnet heeft december 2015 een handreiking uitgegeven over het toepassen van het Halftime-concept. Halftime is een stimulans voor het doorbreken van gewoonten bij de aanpak van routinematige projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Natuurlijk niet van alle gewoonten, maar wel die gewoonten, die bijdragen aan verspilling, of gewoonten die voorkomen dat we het beter kunnen doen.


Bij een project in een omgeving waar burgers wonen of veel bedrijven zijn gevestigd of waar sprake is van een drukke ontsluitingsweg heeft het toepassen van Halftime de meest toegevoegde waarde.


Halftime is een werkwijze waarbij:

 1. projecten in de buitenruimte (infrastructuur) in de voorbereiding en uitvoering in aanmerkelijk kortere tijd worden afgerond;
 2. verspilling inzet van mens en materiaal wordt verminderd;
 3. hinder bij de uitvoering van projecten voor burgers en bedrijven wordt beperkt of voorkomen;
 4. er randvoorwaarden zijn om een project zo duurzaam mogelijk te kunnen uitvoeren.


Een snelle uitvoering kan echter ook onvermijdelijk zijn vanwege onvoldoende personele capaciteit (verlof, ziekte of krapte op de arbeidsmarkt). Een andere aanleiding kan zijn dat er simpelweg onvoldoende tijd is voor een traditionele voorbereiding of uitvoering.


Een algemeen antwoord op de vraag of uitvoerings-/ projectkosten van de Halftime toepassing duurder of goedkoper zijn, is niet gekwantificeerd te geven. Dit hangt sterk af van de aard van het project en de specifieke kenmerken van de omgeving. Een maatschappelijke kosten/batenanalyse (MKBA) kan hier meer duidelijkheid geven. De gemeente Amsterdam heeft een model ontwikkeld waarin maatschappelijke kosten voor verschillende uitvoeringsmethoden kunnen worden vergeleken. Men bepaalt hiermee het kostenverschil tussen traditioneel uitvoeren en een uitvoering volgens het principe “kort en hevig” of varianten daarop.


Wat zijn jouw ervaringen? Zie jij de voor- en nadelen van deze methodes van werken? Ik nodig je van harte uit om die kennis met de lezers van deze blog te delen.

 

1 commentaren tot heden...


Betr: Sneller en efficiënter werken aan GWW

Ik sta zeker open voor Kort en Hevig of half time of hoe je het maar noemt maar toch enige kanttekeningen:
1.
de vraag is wel of bewoners niet te veel zeikers zijn geworden. Stel ze ook eens de vraag zou u graag lange dagen / ‘s avonds en op zaterdag willen werken omdat er mensen zijn die dat prettiger vinden als u dat doet? Ik denk dat de reactie van bewoners sterk afhangt of je het KenH promoot of dat je bewoners leert te accepteren dat er soms overlast is. Op een gegeven moment kom je bij het punt "overlast verminderen" is elders "overlast vergroten bij de werknemer"
2. citaat uit rapport "Uit evaluatie van aannemers die inmiddels diverse werken volgens deze methode hebben uitgevoerd, blijkt dat hun medewerkers het een dermate plezierige, uitdagende manier van werken vinden, dat zij zich op voorhand al vrijwillig aanmelden voor een volgend project (ook bij minder aangename werktijden)."
Dit lijkt me een nogal dubieuze stelling; ja voor extra geld (overwerkvergoeding of andere interessante compensatie) doen mensen veel maar of ze dat ook zouden doen zonder extra geld …. Geld is een smeermiddel om ongezond te werken …
3. Ook bij niet kort en hevig is verplicht een veilige werkruimte te maken dus is dit niet wat een onterecht argument?

Door ron reijnders op   zondag 12 juni 2016 15:17

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren