Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
dec 21

Geplaatst door: Peter Veringmeier
maandag 21 december 2015 17:14  RssIcon

Wereldwijd veroorzaakt vieze lucht op dit moment grofweg 4 miljoen doden per jaar. In Nederland kost slechte lucht jaarlijks 3000 levens. Daarom rust op de overheid een extra verantwoordelijkheid. Ons bestuur lijkt echter stuurloos bij het nemen van een afgewogen milieubeleid, waarvan de automobilist de ene keer het slachtoffer is en de andere keer de winnaar.


Hoewel de Tweede Kamer van het kabinet eist dat het een stokje steekt voor de milieuzones die gelden voor personenauto's in verschillende grote steden houden de steden voet bij stuk. ''Zolang er geen landelijke wet komt, blijven die zones gewoon bestaan.'' Uitgebreide achtergrondinformatie over de gemeentelijke milieuzones kan je lezen in ons kennisdossier.


Linze Schaap, bestuurskundige van de universiteit Tilburg, vindt dat Den Haag de gemeenten in de kou zet. ''De rechter heeft onlangs nog geoordeeld dat de overheid te traag is bij het nemen van maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het is dus niet zo gek dat gemeenten in dit gat springen.''


De gemeenten verwijzen naar allerlei onderzoeken die handhaving van milieuzones rechtvaardigen. Dit lijkt dus op een standvastig milieubeleid van de grote steden, maar veel milieumaatregelen zijn niet meer te volgen en lijken meer op doorgeslagen symboolpolitiek. Enkele voorbeelden:


Terwijl burgers in Rotterdam hun oude auto moeten laten verschroten vanwege de milieuzone fakkelt de Botlek vrijgekomen gassen af. Wijken staan vol stroompalen voor overgesubsidieerde elektrische auto's, die rijden op stroom afkomstig uit milieubelastende kolencentrales. In Midden Delfland werd vanwege milieubelangen ruim 50 jaar de A4 tegengehouden, met als gevolg jarenlang fileleed op de A13 en sluipverkeer door overbelaste wijken.


De steden bepleiten duurzaamheid, terwijl ze ondertussen grijze stroom inkopen. Behalve Rotterdam kiezen ook Tilburg, Zwolle, Den Bosch en de provincies Utrecht en Overijssel voor grijze stroom van E.ON of GDF. Probleem is dat duurzaamheid en inkoop vrijwel altijd bij verschillende wethouders liggen. De één wordt afgerekend op kostenreductie, de ander op vergroening. Hierdoor loopt de publieke sector achter bij het verduurzamen van hun energievoorziening.


Steden proberen hun aankoop te rechtvaardigen door het afkopen van certificaten. Deze zogenaamde 'greenwashing' van kolenstroom levert echter 0 procent extra duurzame stroom op.


De Rotterdamse inkoop van grijze stroom is opmerkelijk nu de stad zich al jaren voorstaat op zijn groene prestaties. Bij een vorige aanbesteding stuurde de gemeente een persbericht uit dat Rotterdam koos voor '100 procent Nederlandse en duurzaam opgewekte energie van Greenchoice'. Mooie woorden als je bedenkt dat de Rotterdamse haven verreweg het meeste CO2 uitstoot en behoort tot de grootste vervuilers. Met zijn kolencentrales op de Maasvlakte doet E.ON daar nog eens flink aan mee.


De zaak ligt extra gevoelig nu Nederland zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid juist moet opvoeren na het Parijse klimaatakkoord. Zo wil een Kamermeerderheid de elf kolencentrales zo spoedig mogelijk sluiten. E.ON, GDF en RWE/Essent hebben echter net voor miljarden nieuwe kolencentrales gebouwd.


Veel grote steden kopen vooral grijze stroom, omdat die goedkoper is dan groene. Een dergelijk optreden maakt gemeenten met veel tamtam voor duurzaamheid natuurlijk absoluut ongeloofwaardig. Een enorme tegenvaller ook omdat zij een voorbeeldfunctie hebben in de maatschappij. Hoe kun je nu je burgers overtuigen van de noodzaak van allerlei maatregelen, zoals de invoering van de omstreden milieuzones, als je zelf groen met grijs aan je laars lapt.


Maar de rijksoverheid is zelf ook allerminst consequent. Bij de verbreding van de A2 naar 6 rijstroken spiegelde het rijk de inwoners in de steden langs de rijksweg in een prachtige folder voor dat bij de verbreding een snelheidsverlaging van 120 naar 100 nodig was vanwege de milieueffecten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de snelheid tussen Vinkeveen en Maarssen inmiddels echter ‘s nachts verhoogd naar 130 km per uur. Provincies, gemeenten en particulieren zijn hiertegen een rechtszaak begonnen, maar vingen bot bij de rechter. Die vindt consistentie van de maximumsnelheid belangrijker dan de beperkte milieuoverlast.


Er zijn volgens de rechter geen juridische bezwaren tegen de snelheidsverhoging. De invloed van harder rijden op milieu, geluid en natuur blijft binnen de geldende regels. Het afwegen van negatieve tegen positieve effecten is niet de taak van de rechter maar een politieke keuze, aldus de rechtbank op 22 december 2015. Harder rijden past binnen het kabinetsbeleid van '130 km/uur waar het kan'.


Milieudefensie heeft het verhogen van de maximumsnelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht onderzocht en komt tot de conclusie dat dit zal leiden tot een flinke toename van de concentratie stikstofdioxide in de buitenlucht. Op locaties waar de maximumsnelheid nu op 100 kilometer per uur ligt, zal het personenverkeer zo'n 46 procent meer stikstofdioxide per kilometer uitstoten als de snelheid naar 130 kilometer per uur gaat. Op plekken waar nu al 120 gereden mag worden, zal de uitstoot van stikstofdioxide door personenauto's met 27 procent per kilometer stijgen. Voor fijnstof (PM2.5) geldt een toename van ongeveer 3 tot 9 procent.


Kunt u het allemaal nog volgen?

 


Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren