Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
Door Peter Veringmeier op vrijdag 18 oktober 2019 14:41

Nut en noodzaak

Elke weggebruiker komt verkeersborden tegen. Het lijkt gemakkelijk om met het verkeer te communiceren doormiddel van borden over de (tijdelijke) wegsituatie. Maar in de praktijk blijkt dit best een uitdaging te zijn en zijn (verkeers)borden niet altijd even duidelijk.


In een reeks van artikelen geef ik aan waar je rekening mee moet houden om effectief te communiceren met behulp van verkeersborden. In dit eerste artikel sta ik stil bij nut en noodzaak van verkeersborden.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 12 maart 2019 10:08

Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan hebben wij bij diverse gemeenten navraag gedaan hoe hiermee handhavend wordt omgegaan. En wat blijkt: er is hierin geen eenduidig beleid.

Door Peter Veringmeier op zondag 15 april 2018 13:22

De lente is al begonnen, dus is het weer tijd voor de voorjaarsschoonmaak! Ook verkeersborden vragen om een sopje. Om je op weg te helpen lees je in deze blog waarom een frequente reiniging noodzakelijk is, welke reinigingsmethodes er zijn en waar je op moet letten bij de uitvoering daarvan.

Door Peter Veringmeier op donderdag 20 juli 2017 21:53

Vanaf 1 juli 2017 zijn er 14 nieuwe verkeersborden toegevoegd aan bijlage 1 van de RVV 1990. Maar geven die borden nu de gewenste duidelijkheid? En komt de vorm en betekenis wel overeen met internationale afspraken? In deze blog ga ik in op deze vragen.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 16 mei 2017 11:27

De laatste maanden komt er veel nieuws over de verkeersveiligheid in Nederland naar buiten. Het aantal slachtoffers stijgt, het ministerie presenteerde een beleidsonderzoek, de gemeenten eisen meer bevoegdheden en de politie zegt dat eerst de infrastructuur veiliger moet worden ingericht.


In dit artikel reageer ik op alle acties die momenteel voorgesteld worden.

Door Peter Veringmeier op maandag 17 april 2017 19:53

Met mooi weer in het voorjaar en de meivakantie in het vooruitzicht gaan kinderen vaker buiten spelen. Hiervoor krijgen ze van hun ouders steeds fraaier gestroomlijnd speelgoed. Die ouders hebben vaak geen idee waar hun kinderen mogen ‘spelen’ met waveboards, skateboards, skates, spacescooters, heelys en hoverboards/airboards. In deze blog leg ik uit wat er wel en niet mag met dit moderne speelgoed.

Door Peter Veringmeier op maandag 26 september 2016 9:50

De borden E1, E2 en E3 verbieden niet langer het parkeren in de berm. De reikwijdte ervan is sinds een uitspraak van het gerechtshof Arnhem op 23 mei 2016 beperkt tot de rijbaan, op basis van het Verdrag van Wenen. Het Verdrag van Wenen gaat sinds 8 november 2008 vóór het RVV 1990.


Welke mogelijkheden heeft de wegbeheerder nu om het parkeren in de berm tegen te gaan? Ik zet de mogelijkheden voor je op een rijtje.

Door Peter Veringmeier op maandag 21 december 2015 17:14

Wereldwijd veroorzaakt vieze lucht op dit moment grofweg 4 miljoen doden per jaar. In Nederland kost slechte lucht jaarlijks 3000 levens. Daarom rust op de overheid een extra verantwoordelijkheid. Ons bestuur lijkt echter stuurloos bij het nemen van een afgewogen milieubeleid, waarvan de automobilist de ene keer het slachtoffer is en de andere keer de winnaar.

Door Peter Veringmeier op woensdag 23 september 2015 16:40

De ANWB hield een verkeersexamen onder haar lezers en wat blijkt: 78% van de Nederlandse autorijders zou waarschijnlijk zakken als ze een theorie-examen zonder voorbereiding moeten maken.


Maar als de gewone weggebruiker de regels zo slecht kent, hoe zit het dan met de wegbeheerders die al die verkeersmaatregelen bedenken en toepassen?


Zou een verplicht examen voor verkeerskundigen, wegbeheerders en uitvoerders verbetering bieden?

Door Peter Veringmeier op woensdag 24 december 2014 11:47

Veringmeier Verkeersmanagement kan terugkijken op een jaar, waarin jij als klant ons weer het vertrouwen gaf om verder te werken aan onze missie: het toepassen van verkeersmaatregelen makkelijker te maken. Dit geeft ons weer de inspiratie om ook het komend jaar jou weer van dienst te zijn met onze adviezen, opleidingen en software.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 21 oktober 2014 10:43

Nederland kent vanaf 1 januari 2015 veertien nieuwe verkeersborden. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 dat minister Schultz - van Haegen eind september naar buiten heeft gebracht. Volgens de minister moeten de nieuwe verkeersborden vooral bijdragen aan de duidelijkheid in het verkeer in een aantal situaties. Bij het ontwerpbesluit zelf zijn echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Het lijkt erop dat niet over alle borden evengoed is nagedacht. In onze weblog lees je er meer over.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 9 september 2014 8:10

Gemeenten willen steeds vaker de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verbeteren door rondom scholen schoolzones in te richten. Hiermee wordt beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren, de bebording rondom basisscholen te uniformeren en weggebruikers meer bewust te maken van hun gedrag in het verkeer.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 20 juni 2014 12:47

Met de zomervakantie voor de deur is iedereen er aan toe om zichzelf weer eens goed op te laden. Dit begrip heeft echter ook een betekenis bij elektrische auto’s. Deze blog gaat in op de voor- en nadelen van elektrisch rijden en wat er komt kijken bij het plaatsen van oplaadpunten.

Door Peter Veringmeier op woensdag 26 februari 2014 13:56

De rotonde is als verkeerskundig knooppunt niet meer weg te denken uit onze dorpen en steden. In eerste instantie werd de rotonde het visitekaartje van de wegbeheerder. Met fraaie beplanting of een kunstwerk werd het karakteristieke karakter van een stad of dorp benadrukt. Momenteel zien we echter een tendens dat diezelfde rotonde uit kostenoverwegingen in de uitverkoop gaat.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 20 september 2013 10:08

Soms krijg ik wel eens het idee dat het recht in Nederland niets met rechtvaardigheid te maken heeft, maar meer met juridische haarkloverij. Neem nu de interpretatie van het werkingsgebied van verkeersbord E1 volgens een officier van justitie. Deze blog gaat over zijn motivering om een bezwaar tegen een verkeersboete naast zich neer te leggen en de argumenten die daartegenin gebracht kunnen worden tijdens een beroepsprocedure.

Door Peter Veringmeier op donderdag 22 augustus 2013 16:53

Al reizend door Europa ontkom ik er niet aan om de verkeersborden in het buitenland te vergelijken met die in Nederland. Zo zijn er borden bij die je bij ons niet ziet, maar ook borden die bij ons een andere invulling geven aan een verkeersregel dan de buitenlandse borden. Neem nu als voorbeeld de borden die aangeven dat je moet ritsen. Kan dat niet slimmer?

Door Peter Veringmeier op woensdag 19 juni 2013 10:23

Om mee te draaien in onze kenniseconomie moet iedereen goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. ‘Een leven lang leren' geeft daarvoor de beste kansen. Dit is een algemeen educatief principe dat stelt dat een mens gedurende het gehele leven in staat en gemotiveerd is tot studeren en leren en dat de maatschappij daartoe de mogelijkheden moet bieden.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 17 mei 2013 15:00

De economische crisis heeft Nederland sinds 2008 nog stevig in zijn greep. Wegbeheerders zoeken jaarlijks naar middelen om de opbrengsten te verhogen en vooral om de kosten te verlagen. Veel gemeenten kijken of er met minder verkeersmaatregelen toch de gewenste verkeersveiligheid behouden kan worden.


In deze blog geven wij 5 tips voor een goede voorbereiding bij de sanering van verkeersborden.

Door Peter Veringmeier op maandag 25 februari 2013 17:25

Eind vorig jaar publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de uitkomsten van het driemaandelijks onderzoek Burgerperspectieven. Uit dit onderzoek bleek dat driekwart van de ondervraagden niet de huidige crisis maar de veranderende omgangsvormen het grootste probleem vindt. Dit roept bij Rolf Simons, verkeerscoördinator in de gemeente Eindhoven, de vraag op "Hoe krijg je veilige verkeersmaatregelen op de weg, die ook nog hufterproof zijn?".

Door Peter Veringmeier op maandag 24 december 2012 13:31

Nieuwe verkeerswetgeving heeft in 2012 de gemoederen aardig bezig gehouden. Daarbij kan de vraag worden gesteld of er altijd zorgvuldig is gekeken naar bestaande wetgeving. Wat is immers het effect van nieuwe wetgeving als die niet toepasbaar is, of niet handhaafbaar? Drie voorbeelden om dit te verduidelijken.

Door Peter Veringmeier op zaterdag 15 september 2012 12:50

Sinds 1 september 2012 is de maximumsnelheid op autosnelwegen verhoogd naar 130 km per uur. Het uitgangspunt hierbij is ‘harder rijden waar het kan, langzamer waar het moet’. Benieuwd wat dit mij oplevert rij ik op een middag vanuit Duitsland via de A12 vanaf Oberhausen naar Den Haag. In deze blog deel ik mijn reiservaring met u en doe ik een voorstel tot sanering van verkeersborden.

Door Peter Veringmeier op woensdag 16 februari 2011 21:56

In januari werd Nederland weer geconfronteerd met een verkeersongeval op een zebrapad, waarbij twee kinderen ernstig gewond raakten. De schuld van een dergelijk ongeval wordt altijd bij de gebruiker van de rijbaan gelegd, maar wegbeheerders hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 18 januari 2011 16:20

Terugkijkend op de jaarwisseling 2010-2011 is er weer veel vuurwerkschade aangericht aan gemeentelijke eigendommen. Het gaat hierbij met name om schade aan verkeersborden. Vaak zijn het groepen jongeren, die er plezier in hebben om het knaleffect niet alleen te horen, maar ook zichtbaar te krijgen. Overheden proberen elk jaar weer om de schade te verhalen op de daders.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 10 december 2010 16:53

Terugkijkend op het jaar 2010 stonden veel verkeerslichten die de doorstroming van de economie moesten regelen nog op rood. Vooral bij gemeentelijke wegbeheerders werden projecten stopgezet, uitgesteld of afgelast. Verkeersmanagement is erop gericht om het verkeer niet te laten stagneren, maar juist door te laten stromen. Zou de politiek daar wat van kunnen leren?

Door Peter Veringmeier op vrijdag 12 november 2010 16:00

Veel mensen lossen graag een puzzel op en daarom staan de kranten en tijdschriften dagelijks vol met kruiswoordraadsels, sudoku’s en cryptogrammen. Ook op de televisie kijken we graag naar een kenniskwis. Blijkbaar spoort dit verkeerskundig Nederland regelmatig aan om ook zelf de nodige raadsels te verzinnen. Dat dit tot hoofdbrekens en ongewenste consequenties kan leiden leest u in deze weblog.

Door Peter Veringmeier op donderdag 14 oktober 2010 13:09

Het seizoen van beursbezoeken staat weer voor de deur en leveranciers staan dan vooraan om hun nieuwe producten onder uw aandacht te brengen. Op het gebied van verkeersmaatregelen worden regelmatig allerlei toepassingen gepresenteerd, die bij nader inzien niet voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Een voorbeeld hiervan is het alternatief voor de gele verkeerszuil met het blauwe verkeersbord D2.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 17 september 2010 16:47

Als een weggebruiker een overtreding begaat dan loopt hij de kans om een bon te krijgen of zelfs zijn rijbewijs te verliezen. Maar hoe zit dat als de wegbeheerder een overtreding begaat. Hij weet dat hij zich aan de BABW en de UV BABW moet houden, maar overtreed toch vaak de regels. Wie geeft de wegbeheerder dan een bon?